Archiv výstav

2024

2023

2022

2021

 • Monogramista T.D: Co je nejkrásnějšího... (21. 10. - 28. 11. 2021)
 • Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni (16. 7. - 15. 10. 2021)
 • Trojí život středověké keramiky (19. 5. - 3. 10. 2021)
 • Monogramista T.D – P. P. S. V. (6. 12. 2020 - 30. 6. 2021)
 • Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět (20. 12. 2020 - 31. 5. 2021)
 • Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku (9. 12. 2020 - 14. 3. 2021)
 • Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou (4. 9. 2020 - 7. 3. 2021)
 • Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra (17. 7. 2020 - 24. 1. 2021)
   

2020

 • Z druhotvarů (9. 10. - 29. 11. 2020)
 • Dalibor Chatrný. Práce s fotografií (2. 6. - 27. 9. 2020)
 • Jako růže. Móda zrcadlem doby (24. 1. - 20. 9. 2020)
 • Řády a vyznamenání Španělska - sbírka Josefa L. Hrdého (19. 2. - 7. 6. 2020)
 • Monogramista T. D - P.P.S.V. (Zimní událost) (6. 12. 2019 - 8. 3. 2020)
 • Okouzlení Afrikou (1. 5. 2019 - 29. 2. 2020)
 • František Vítek - devadesát vůní dřeva (23. 10. 2019 - 12. 1. 2020)
 • Říkáme jí sametová (13. 11. 2019 - 5. 1. 2020)
   

2019

 • Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce (18. 12. 2019 - 3. 1. 2021)
 • Otakar Slavík: Toskánský deník (25. 10. - 1. 12. 2019)
 • Insignie a archiválie brněnských univerzit (16. 11. - 24. 11. 2019)
 • Jaromír Šimkůj: Bylo mi je líto... (13. 9. - 20. 10. 2019)
 • Tajemná Indonésie - Tamtamy času - Nová Guinea (14. 2. - 30. 9. 2019)
 • Bohuslava Olešová: Odnikud nikam (28. 6. - 1. 9. 2019)
 • 100. výročí vzniku samostatného Československa (19. 10. 2018 - 30. 6. 2019)
 • Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě (9. 9. 2017 - 30. 6. 2019)
 • Petr Veselý: Ložnice (17. 5. - 23. 6. 2019)
 • Hommage à Milan Kundera - další život Díla (3. 4. - 26. 5. 2019)
 • Tomáš Hlavenka: Z mrtvého domu (8. 3. - 21. 4. 2019)
 • Masaryk a Svatá země (5. 3. - 31. 3. 2019)
 • Po stopách našich předků / Století 1918-2018 v Olomouckém kraji (2. 2. - 28. 2. 2019)
 • Doma u Janáčků (22. 11. 2018 - 24. 2. 2019)
 • Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana (dlouhodobá výstava)
 • Magnetický sever, východ (9. 10. 2018 - 9. 1. 2019)
   

2018

 • Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana (dlouhodobá výstava)
 • Magnetický sever, východ (9. 10. 2018 - 9. 1. 2019)
 • Liščí píseň - volný cyklus obrazů (24. 11. - 31. 12. 2018)
 • Příhody lišky Bystroušky - rukopisy, dokumenty (20. 11. - 21. 11. 2018)
 • Sever/Jih/Východ/Západ (14. 9. - 21. 10. 2018)
 • Vendula Chalánková: Leoš a jeho drazí (8. 6. - 9. 9. 2018)
 • Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih (25. 10. 2017 - 29. 7. 2018)
 • Vítejte u neandertálců / Naši předchůdci v novém světle (2. 12. 2016 - 1. 7. 2018)
 • Muzeum Photo 2017 (12. 6. - 1. 7. 2018)
 • Toulky přírodou Moravy (6. 12. 2017 - 3. 6. 2018)
 • Vlasta Fialová (1928-1998) (18. 1. - 27. 5. 2018)
 • Monogramista T.D - Noční velikost MMXVIII (23. 3. - 22. 4. 2018)
 • Prezentace muzeí a galerií Zlínského kraje (21. 2. - 8. 4. 2018)
 • Pavel Rudolf - Grafické partitury (16. 2. - 18. 3. 2018)
 • Pavel Hayek - Lisztovské transkripce (7. 12. 2017 - 4. 2. 2018)
 • Prezentace Jihomoravského kraje (7. 12. 2017 - 4. 2. 2018)
   

2017

 • Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (13. 12. 2017 - 7. 1. 2018)
 • Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM (8. 11. - 10. 12. 2017)
 • Venuše - fotografie Jindřicha Štreita (28. 4. - 30. 11. 2017)
 • Ivan Marchuk - Hledání pravdy (11. 10. - 30. 11. 2017)
 • FolklorStyl a VOŠ oděvního designu Brno (30. 9. - 30. 11. 2017)
 • Prezentace muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení MZM (9. 9. – 26. 11. 2017)
 • Archeologický ústav Historického muzea MZM (10. 10. – 5. 11. 2017)
 • Neprakta 2x - výstava kreseb Jiřího Wintera Neprakty a Jiří Winter Neprakta na fotografiích Jaromíra Kitnera (20. 7. – 22. 10. 2017)
 • Království Benin: Bronzy zkropené krví (14. 4. – 22. 10. 2017)
 • Centrum kulturně-politických dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM (13. 9. - 8. 10. 2017)
 • Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme (21. 5. - 1. 10. 2017)
 • Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM (8. 8. - 10. 9. 2017)
 • Milča Eremiášová – Po zarostlém chodníčku (23. 6. - 10. 9. 2017)
 • Botanické oddělení Přírodovědného muzea MZM (12. 7. - 6. 8. 2017)
 • Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM (6. 6. - 9. 7. 2017)
 • V Mendelových stopách: Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela (9. 3. - 2 . 7. 2017)
 • Pavel Dvorský (15. 2. - 30. 6. 2017)
 • Numismatické oddělení Historického muzea MZM (5. 5. - 4. 6. 2017)
 • Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša (19. 5. - 2. 6. 2017)
 • Pavel Korbička: Nápěvky mluvy (31. 3. - 14. 5. 2017)
 • František Vítek a Věra Říčařová - Jeden život (12. 10. 2016 - 30. 4. 2017)
 • Etnografický ústav Historického muzea MZM (4. 4. - 30. 4. 2017)
 • Centrum Mendelianum - Oddělení pro historii biologických věd a genetiku Historického muzea MZM (8. 3. - 2. 4. 2017)
 • Muzeum Photo 2016 (17. 2. - 26. 3. 2017)
 • Tomáš Hlavenka - „Do lesa a dom...“ (10. 2. - 19. 3. 2017)
 • Zoologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (8. 2. - 5. 3. 2017)
 • Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás (23. 1. 2014 - 2017)
 • Geologicko-paleontologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (11. 1. - 5. 2. 2017)
 • Poklady barbarů – Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů (1. 6. 2016 - 29. 1. 2017)
 • Blatnice pod Svatým Antonínkem: Za humny - prezentace regionů, měst a obcí Moravy (4. 11. 2016 - 15. 1. 2017)
 • Mineralogicko-petrografické oddělení Přírodovědného muzea MZM (7. 12. 2016 - 8. 1. 2017)
 • Modely hub Josefa Rulíška
   

2016

 • Mozart v muzeu (27. 4. – 31. 12. 2016)
 • Robert Hliněnský: Znění (21. 10. – 4. 12. 2016)
 • Centrum slovanské archeologie (9. 11. – 4. 12. 2016)
 • Historické oddělení Historického muzea MZM (14. 10. – 6. 11. 2016)
 • Ústav Anthropos, Centrum kulturní antropologie (9. 9. – 9. 10. 2016)
 • To nejkrásnější z neolitu (4. 5. – 25. 9. 2016)
 • Vrbice: Za humny - prezentace regionů, měst a obcí Moravy (15. 7. – 25. 9. 2016)
 • Země na obzoru - objevujeme Ameriku (22. 10. 2015 – 4. 9. 2016)
 • Na krála, matičko, na krála! (25. 3. – 3. 7. 2016)
 • Vějíř loutek dálného orientu (6. 11. 2015 – 30. 6. 2016)
 • Latgale v proměnách času (20. 4. – 19. 6. 2016)
 • Marie Ebnerová z Eschenbachu / Deník moderní Evropanky (2. 3. – 19. 6. 2016)
 • Pavel Hayek / Mechanické partitury 2 (22. 4. – 29. 5. 2016)
 • Poklady z Bojné (20. – 21. 5. 2016)
 • Monogramista T.D (11. 3. – 17. 4. 2016)
 • Marie Jirásková / Po zarostlém chodníčku (29. 1. – 6. 3. 2016)
 • Ryba v lidové kultuře (2. 12. 2015 – 27. 3. 2016)
 • Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sousedů? (25. 11. 2015 – 7. 2. 2016)
 • Vesnice (11. 11. 2015 – 31. 1. 2016)
 • Miloš Šejn / Nápěvky mluvy (20. 11. 2015 – 3. 1. 2016)
 • Země vydává válečná svědectví (10. 6. 2015 – 3. 1. 2016)
 • Konec vlády hákového kříže - osvobození Moravy 1945 (24. 4. 2015 – 3. 1. 2016)
   

2015

 • Vzpomínky na Sočskou frontu (26. 11. - 31. 12. 2015)
 • Budoucnost tradice (24. 6. 2015 – 31. 12. 2015)
 • Na poli a v kuchyni (7. 10. 2015 - 8. 11. 2015)
 • Jolana Havelková, Lucie Vítková / Zvuk obrazu (25. 9. - 8. 11. 2015)
 • Co návštěvník nevidí… (6. 5. 2015 – 18. 10. 2015)
 • Ratíškovice – prezentace obce (3. 7. 2015 – 30. 9. 2015)
 • Vulkány - tepny Země (19. 12. 2014 - 20. 9. 2015)
 • 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF (13. 8. - 13. 9. 2015)
 • Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé... (11. 5. 2011 - 16. 8. 2015)
 • Libor Jaroš / Variace na rukopis Glagolské mše (1. 7. - 6. 9. 2015)
 • Nizozemí v řádech a vyznamenáních (22. 5. – 30. 8. 2015) 
 • Mykény a střední Evropa (15. 10. 2014 - 16. 8. 2015)
 • Evropská kulturní stezka (1. 5. - 30. 6. 2015)
 • Janáčkovo náměstí IV. (12. 6. - 21. 6. 2015)
 • Vladimír Helfert (22. 4. - 7. 6. 2015)
 • Tři tisíce let knižního umění / Skvosty pěti kultur (3. 4. - 7. 6. 2015)
 • Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem (18. 3. - 13. 5. 2015)
 • Peter Graham – Zahrada Orfeova (27. 2. - 12. 4. 2015)
 • Velká Morava a počátky křesťanství (28. 11. 2014 – 28. 2. 2015)
 • Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák (5. 12. 2014 - 1. 3. 2015)
 • Neuč orla létat - Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku (27. 6. 2014 – 8. 2. 2015)
 • Boskovický poklad / Nález mincí z období třicetileté války (19. 9. 2014 - 19. 1. 2015) 
 • Druhotvary 4 (26. 11. 2014 - 4. 1. 2015)
   

2014

 • Domov za Velké války / V rámci projektu Velká válka (18. 6. - 31. 12. 2014)
 • Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků / V rámci projektu Velká válka (25. 6. - 31. 12. 2014)
 • Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let (28. 5.  - 3. 12. 2014, Janáčkovo divadlo, Brno)
 • Muzeum Photo 2014 / Výstava vítězných fotografií soutěže s muzejní a galerijní tématikou (24. 9. 2014 – 30. 11. 2014)
 • Ivan Kafka / 7x v řadě (26. 9. – 9. 11. 2014)
 • Herectvo na drátech (18. 5. – 28. 10. 2014, Zámek Humprecht, Sobotka)
 • Unikáty zemských muzeí (5. 9. - 30. 9. 2014)
 • Svět tajemných Baltů (4. 12. 2013 - 28. 9. 2014)
 • Charta 77 (3. 2. 2012 - 30. 6. 2014, Ústavní soud, Joštova 8, Brno)
 • Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (22. 5. 2013 - 29. 6. 2014)
 • Nejen pro štěstí. Amulety a talismany (7. 5. - 1. 6. 2014)
 • 6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (5. 3. - 18. 5. 2014)
 • Inge Kosková: Prožitkové záznamy (28. 3. - 13. 5. 2014)
 • Grónské mýty a pověsti (9. 4. - 11. 5. 2014)
 • Trasy (11. 3. - 11. 4. 2014)
 • Podoby víry (26. 2. 2014 – 27. 4. 2014)
 • Annegret Heinl/Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost (24. 1. 2014 – 9. 3. 2014)
 • Musica Magni (29. 11. 2013 - 30. 3. 2014)
 • CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta. (1. 11. 2013 - 2. 2. 2014, Národní galerie v Praze)
 • Umění z hlíny (30. 10. 2013 – 2. 2. 2014)
 • Kamenná duha (do 24. 1. 2014)
 • Příběh vánočního stromku (20. 11. 2013 - 12. 1. 2014)
 • Pavel Hayek: Mechanické partitury (22. 11. 2013 - 5. 1. 2014)
   

2013

 • Bystřec / založení, život a zánik středověké vsi (24. 4. – 31. 12. 2013)
 • Čestmír Kafka: Hmoty (poslední cyklus 1983-1988) (27. 9. – 10. 11. 2013)
 • Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě (5. 6. - 6. 11. 2013)
 • Cyril, Metoděj a Veligrad (8. květen - 31. říjen 2013, Archeoskanzen Modrá u Velehradu)
 • Praha-Prag 1900-1945 / Město literatury dvou jazyků a mnoha prostředníků (20. 9. - 30. 10. 2013)
 • 400 let Bible kralické (28. 9. – 13. 10. 2013)
 • Cyril a Metoděj / doba, život, dílo (28. 3. - 29. 9. 2013)
 • Botanika známá neznámá (17. 4. - 22. 9. 2013)
 • Krása motocyklů (14. 9. – 22. 9. 2013, Zámek městské části Brno -Řečkovice)
 • Skromné stánky múz / rodinná loutková divadélka (7. 6. 2013 – 1. 9. 2013, Severočeské muzeum v Liberci)
 • Divadlo českých potulných loutkářů (1. 3. – 1. 9. 2013, Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 • Marie Kapounová - Petr Veselý / Samomluvy 2 (19. 6. - 25. 8. 2013)
 • Chalupaření jako životní styl (8. - 26. 5. 2013)
 • Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala (3. 5. - 16. 6. 2013)
 • Dalibor Chatrný / Bylo bude (1. 3. - 21. 4. 2013)
 • Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné (7. 12. 2011 - 14. 4. 2013)
 • Královna Dagmar, česká princezna (16. 1. - 17. 3. 2013)
 • Milovníci knížek (24. 10. 2012 - 17. 3. 2013)
 • Tři záznamy z dějin exilu (30. 11. 2012 - 3. 3. 2013)
 • 20 let s Dětským muzeem / kaleidoskop interaktivních výstav po děti i dospělé (19. 10. 2012 - 13. 1. 2013)
 • Druhotvary 3 (21. 11. 2012 - 6. 1. 2012)
   

2012

 • Herr Gott! Zapomenutí sousedé - Obraz zbožnosti německé minority (26. 9.-31. 12. 2012)
 • Memory - Liběna Rochová reflexe tradic v oděvních objektech (17. 10.-31. 12. 2012)
 • Zlato... symbol moci a bohatství (2. 11 - 18. 11. 2012)
 • Rudolf Firkušný (22. 6. - 30. 9. 2012)
 • Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek (18. 4. - 7. 10. 2012)
 • Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové (27. 6. - 2. 10. 2012)
 • Zážitková keramická dílna (4. 9. - 30. 9. 2012)
 • V utrpení a boji / brněnští Židé v osudových momentech XX. století (14. 3. - 23. 9. 2012)
 • Karel Hynek Mácha, kníže české poezie ( 15. 5. 2012 - 16. 9. 2012)
 • Svědkové z úsvitu časů / poznejte svět lišejníků a mechorostů (8. 2. 2012 - 2. 9. 2012)
 • Jef Kratochvil – Záblesky v šeru - (25. 5. 2012 – 26. 8. 2012)
 • Prázdninové toulky Mendelovým Brnem (21. 7. 2012 - 31. 8. 2012)
 • Ernst Paul: "Musíme začít odpouštět" (31. 3. 2012 - 1. 7. 2012)
 • Dora Müller - brněnská Němka (31. 3. 2012 - 1. 7. 2012)
 • Dětské historické trojkolky (25. 5. 2012 - 10. 6. 2012)
 • Janáčkovo náměstí - studie a koncepce III (11. 5. 2012 - 1. 6. 2012)
 • Život na brněnské ulici (4. 5. 2012 - 20. 5. 2012)
 • Šalom Izrael (3. 4. 2012 – 6. 5. 2012)
 • Jamim mikedem, staré židovské pohlednice (30. 3. 2012 – 6. 5. 2012)
 • Pavel Rudolf: Grafické partitury (30. 3. - 29. 4. 2012)
 • Partitury náhody a rytmy ticha (10. 3. - 25. 3. 2012)
 • Messel on Tour (6. 1. - 8. 4. 2012)
 • Skleněná krása (2. 11. 2011 - 26. 2. 2012)
 • Novinky z mineralogického depozitáře (26. 10. 2010 - 13. 2. 2012)
 • Beatlemánie (25. 5. 2011 - 22. 1. 2012)
 • Erwin Raupp (7. 10. 2011 - 22. 1. 2012)
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS