Příběh Paláce šlechtičen

5. 6. 2024 – 17. 11. 2024
 


Zpět na Výstavy | Palác šlechtičen

370. výročí založení Nadace Panny Marie Školské v Brně


Výstava k 370. výročí založení nadace Johanou Františkou Priskou Magnisovou (1654 - 2024).

Roku 1654 vytvořila Johanna Františka Priska hraběnka Magnisová nadační odkaz
na realizaci ústavu určeného k výchově a zaopatření nemajetných a osiřelých dívek
z aristokratických, případně významných měšťanských, rodin. Pro potřeby ústavu byl následně v letech 1674 až 1679 vystavěn brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou patrový dům na rohu Kobližné ulice - Palác šlechtičen. Ústav byl spravován nadací,
pro níž byl v závěti zakladatelky určen dům v Brně. K dalším zdrojům financování patřil statek Medlánky, dvě zahrady a šperky hraběnky Magnisové. Po cca čtyřiceti letech
k tomu přibylo panství v Novém městě na Moravě. Vykonavatelem hraběnčina odkazu se stal kníže Ferdinand z Dietrichsteinu.  V roce 1699, rok po vydání císařského reskriptu Leopolda I. potvrzujícího odkaz hraběnky Magnisové byla slavnostně instalována první představená nadačního ústavu Zuzana svobodná paní z Tiefenbachu.

Ústav zanikl v roce 1953 a majetek připadl státu včetně budovy Paláce šlechtičen.
V roce 1957 jej získalo Moravské zemské muzeum pro sídlo Etnografického ústavu.

Prohlédněte si fotogalerii z vernisáže výstavy

Výstava chce připomenout instituci zaměřenou na vzdělávání žen se sídlem v Brně,
s přímou vazbou na Moravské zemské muzeum. V autentickém prostředí kaple Paláce šlechtičen bude představena osobnost zakladatelky a dochovanými originálními předměty doložen život v ústavu.

Instalaci doplní zápůjčky z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regionálního muzea v Mikulově, Numismatického oddělení Národního muzea, Numismatického oddělení Moravského zemského muzea, Moravského zemského archivu a Moravské galerie v Brně.

Druhým cílem výstavy je poskytnout návštěvníkům informace o historii paláce v původním prostředí. Takto zpracované téma bude veřejnosti představeno poprvé.
 

Příběh Paláce šlechtičen v přednáškovém cyklu (Kaple Paláce šlechtičen, Kobližná 1, Brno)

Výstava vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Výstava vznikla za finanční podpory Statutárního města Brna.

Příběh Paláce šlechtičen
Kaple Paláce šlechtičen, Kobližná 1, Brno
5. 6. 2024 – 17. 11. 2024
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS