Vědecké časopisy

Anthropologie

International Journal of Human Diversity and Evolution

 • ISSN 0323-1119 (Tištěná verze)
 • ISSN 2570-9127 (Online)
 • Formát: 210×279 mm
 • Vazba: brožovaná
 • Ročník obsahuje tři čísla 
   
Šéfredaktorka:
 
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum, Brno
 
Ediční rada:
 

Jaroslav Brůžek (Bordeaux)
Ladislava Horáčková (Brno)
Petr Neruda (Brno)
Vladimír Novotný (Brno)
Martin Oliva (Moravian museum, Brno)
Václav Soukup (Prague)
Jiří A. Svoboda (Brno)
Alena Šefčáková (Bratislava)
Milan Thurzo (Bratislava)
Václav Vančata (Prague)

 
Spolupracovníci:   

Alan Bilsborough (Durham)
Eugenia Cunha (Coimbra)
David Frayer (Lawrence)
Maria Dolores Garralda (Madrid)
Dominique Grimaud-Hervé (Paris)
Winfried Henke (Mainz)
Rimantas Jankauskas (Vilnius)
Anne Katzenberg (Calgary)
Henry de Lumley (Paris)
Marie-Antoinette de Lumley (Paris)
Maria Teschler-Nicola (Wien)
Janusz Piontek (Poznań)
Anne-marie Tillier (Bordeaux)
Douglas H. Ubelaker (Washington)
Herbert Ullrich (Berlin)
Eligio Vacca (Bari)

 


Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution je časopisem publikujícím původní vědecké články ze všech oblastí antropologie. Časopis je multidisciplinární – jeho snahou je dávat do souvislosti fakta a názory biologické antropologie, archeologie a kulturní antropologie. V časopise se objevují články široké škály oblastí antropologických věd, zejména bioarchaeologie, výzkumu lidské variability a adaptací, palaeoantropologie a vývoje člověka, lidské biologie a etologie, primatologie, prehistorie a archaeologie, pravěkého umění a sociální a kulturní antropologie.

Časopis byl založen Jindřichem Matiegkou, profesorem antropologie na Karlově Universitě v Praze na návrh a s finanční podporou Dr. Aleše Hrdličky v roce 1923. Matiegka byl redaktorem 19 ročníků časopisu až do roku 1941, kdy byla universita zavřena nacistickými okupanty. V roce 1962 byl časopis Anthropologie, s podtitulem 'International Journal of the Science of Man', obnoven profesorem Janem Jelínkem, známým a mezinárodně uznávaným českým antropologem. Od tohoto roku je časopis číslován arabskými čísly znovu od čísla 1.

Časopis přijímá příspěvky ve 4 kategoriích: původní vědecké práce, výzkumné zprávy, recenze knih a novinky. V rámci Anthropologie jsou pravidelně publikovány monotematické svazky věnované specializovaným tématům nebo kvalitní příspěvky z konferencí. Monotematické svazky jsou obvykle redigovány ve spolupráci s externími redaktory.

Anthropologie - International Journal of Human Diversity and Evolution je vydáván ve třech číslech ročně.

Každý rukopis recenzují dva recenzenti, jejichž vědecká specializace souvisí s tématem příspěvku. V průběhu recenzního řízení zůstávají jména autorů a recenzentů v anonymitě.

Anthropologie - International Journal of Human Diversity and Evolution je vydáván Moravským zemským muzeem, v Brně a registrován Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090.

Anthropologie - International Journal of the Science of Man je na seznamu následujících vědeckých databází a abstraktových služeb:

 • WOS
 • Scopus  /  Elsevier (od 2014)
 • ProQuest Social Science Journals  (plné texty jsou dostupné od 2001)
 • ERIH  European Reference Index for the Humanities (INT2 category in Anthropology)  /  ESF
 • ERIH PLUS  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
 • IBSS  International Bibliography of the Social Sciences  /  ProQuest
 • Ulrichsweb  /   ProQuest Serials Solutions
 • Francis   /  INIST-CNRS  /  dostupné via Proquest-CSA and EBSCO Publishing
 • AIO   /  The Anthropological Index Online  /  Royal Anthropological Institute
 • Anthropological Literature   /  Harvard University
 • Refdoc   /  INIST-CNRS
   
Adresa redakce:

 
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum, Brno, Česká republika
e-mail: anthropologie@mzm.cz
Instrukce pro autory: Anthropologie_Guidelines.pdf 
Webové stránky:puvodni.mzm.cz/Anthropologie/

Acta Musei Moraviae

Acta Musei Moraviae jsou vědeckým časopisem Moravského zemského muzea v Brně. Vycházejí ve třech hlavních řadách:

V rámci Acta Musei Moraviae jsou vydávána tři specializovaná suplementa označovaná jako Folia:

Acta Musei Moraviae jsou registrovány Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090.

Acta Musei Moraviae jsou pokračováním následujících historických periodik:

 • Museum Francisceum Annales (1895-1898)
 • Časopis Moravského musea zemského (1901-1948)
 • Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského muzea) (1949-1996):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské)
 • Acta Musei Moraviae (1997-):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS