Loučení s Beethovenem

30. 11. - 4. 12. 2022

Zpět na Výstavy | Palác šlechtičen


Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.
Vstupné: zdarma

Při příležitosti navrácení rodině Petschků je po dobu pěti dní vystaven autograf 4. věty smyčcového kvartetu B dur, op. 130 Ludwiga van Beethovena. Smyčcové kvartety Ludwiga van Beethovena (1770-1827), které známe jako "pozdní", patří k vrcholným dílům, která daleko přesáhla svou dobu.

Skladba je známá zejména svou poslední větou, Velkou fugou, původně Beethovenem zkomponovaným finále, které byl skladatel pro jeho progresivnost ve své době nucen vyměnit za jiné premiéry obměněného kvartetu v dubnu 1827 se již Beethoven nedožil.

Řečeno slovy Romanina Rollanda, tento kvartet "... jest nálady veselé. Ovšem veselost tato není veselostí všechních lidí. Hned jest to trpký, přerývaný smích ... hned tklivý úsměv, plynoucí z tolikerých překonaných utrpení." Vzpomínkou na šťastnější chvíle je v tomto kontextu možno nazvat čtvrtou větu kvartetu Alla Danza tedesca.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS