Projekty IROP

Moravské zemské muzeum, stálá expozice SZ Moravec

reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007940


MZM – zámek Jevišovice – Vybudování expozice

reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007934


Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen – Stálé expozice

reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001719

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS