Vědecká rada Moravského zemského muzea

Dne 15. května 2023 byla jmenována nová Vědecká rada Moravského zemského muzea. Vědecká rada je devítičlenná, tři zástupci jsou z Moravského zemského muzea, šest jsou externí odborníci.

Členové Vědecké rady:

Humanitní vědy:

  • doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF MU)
  • Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (Ústav české literatury FF MU)
  • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.  (Archeologický ústav AV ČR, Brno, Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii, Pobočka pro Severní Moravu a Slezsko)
  • prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU)
  • doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (MZM, Oddělení dějin hudby – vedoucí oddělení)
  • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (MZM, Centrum humanistických studií – výzkumný a vývojový pracovník)

Přírodní vědy:

  • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (MU Brno – Ústav geologických věd)
  • doc. Ing. Marcel Honza, Dr (Ústav biologie obratlovců – Akademie věd ČR)
  • RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (MZM, Botanické odd. – kurátor)

Tajemník vědecké rady:

Dvakrát ročně, vždy v jarním a podzimním termínu, se koná pravidelné zasedání Vědecké rady MZM. Úkolem je shrnout činnost předcházejícího období a prezentovat zamýšlené aktivity a cíle nejbližšího období v odborné činnosti MZM.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS