Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě

28. 3. – 3. 9. 2023
 


Zpět na Výstavy | Dietrichsteinský palác

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.
Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 50 Kč, rodinné 150 Kč
 

Výstava vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Moravského zemského muzea.

Autoři: Hana Dvořáková — Magdalena Juříková — Helena Musilová — Vít Vlnas

Na přelomu jara a léta roku 1902 navštívil Prahu  a následně Moravu významný francouzský sochař Auguste Rodin. Slavný umělec přijel, aby zhlédl instalaci svých děl, kterou zorganizoval spolek Mánes. Rodinova pražská výstava a jeho triumfální návštěva vstoupily do historického povědomí jako události, jimiž české etnikum manifestovalo svou kulturní vyspělost, schopnost přijmout aktuální západoevropské umění v jeho nejnáročnějších příkladech a tvůrčím způ­sobem na ně navázat.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy (Dietrichsteinský palác, 23. 8. 2023)

Moravská cesta Augusta Rodina ve dnech 1. - 3. června 1902 byla obdobně jako v Praze politikem - byla zaměřena na podporu ekonomicky sílícího českého živlu oproti ně­meckému patriciátu. K jeho podpoře byl použit instrumentář tradiční lido­vé kultury. Francouzský sochař a jeho družina tak  v plné šíři absolvovali to, co dnes nazýváme zážitkovou turistikou: vý­let na venkov, lidové kroje, hudbu, zvyky, architekturu, krajové speciality - vše jako doklad odlišnosti, starobylosti, nároku na svébytnost. Cílem moravské cesty byla návštěva výstavy Slovenských umělců v Hodoníně a ateliéru Joži Úprky v Hroznové Lhotě. Zdánlivý ráj s lidmi v pestrých krojích pak měl Rodina přimět k proslavenému zvolání „Moravská Hellas“.

Rozloučení s výstavou, komentovaná prohlídka, koncert Horňácké muziky Petra Mičky (Dietrichsteinský palác, 30. 8. 2023)

Výstavní projekt pomocí fotografií Karla Brunnera-Dvořáka, který mistrův pobyt dokumentoval, v úvodu představí pražskou výstavu a následně doprovodný program. Sledujeme jeho cestu v doprovodu Alfonse Muchy, Josefa Mařatky, Zdenky Braunerové, Miloše Jiránka, Ladislava Šalouna, Rudolfa Váchy a dalších osobností tehdejší kulturní a politické scény v rámci bohatého společenského programu v Praze a následně příjezd na Moravu.

Fotografie ze slavnostní vernisáže výstavy (Dietrichsteinský palác, 28. 3. 2023)

Fotografie doplní artefakty a archiválie dokládající dobový kontext.

VIP objekt představuje bronzový odlitek sochy A. Rodina Kovový věk ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, který bude na Moravě vystaven poprvé.

K výstavě je vydán katalog.

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS