Tisíc tváří Amazonie

17. 5. 2024 – 4. 1. 2026
 


Zpět na Výstavy | Pavilon Anthropos

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota až neděle 10-17 hod.
Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 50 Kč, rodinné 170 Kč
 

Výstava představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního areálu. Inovativní a pozoruhodné je, že se jedná v první řadě o jejich vlastní sebeprezentaci, to znamená, že se příslušníci místních etnik na přípravě výstavy významnou měrou podíleli. Návštěvníci tak poznají jejich bohatou kulturu, chápání přírody, mytologii, náboženství, kosmologii a výklad světa, zvyky a rituály.

Prezentaci stěžejních témat výstavy doplňuje celá řada originálních exponátů i ze soukromých sbírek. Jedná se o předměty denní potřeby, řemeslné výrobky, zbraně, rituální a obřadní artefakty, amulety, oděvy, ozdoby a různé doplňky. Výstava je ještě obohacena fotografiemi, malbami a řemeslnými výrobky od současných domorodých umělců a řemeslníků, a to včetně video dokumentace zachycující proces výroby i popis významu artefaktů. Vyložena je rovněž symbolika vzorů, barev i materiálu.

V tomto kontextu jsou představena etnika z Peru, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely a Brazílie jako např. Shuarové, Achuarové, Kofánové, Huaoraniové/Waoraniové, dále Shipibo-Konibové, Cashinahuové, Ticunové, Tucanové, Yanomamiové a řada dalších. Výstava také představuje vybrané mýty a příběhy z Amazonie, a to v tištěném formátu, audio verzi i v podobě video animace.
 

Slavnostní otevření výstavy Tisíc tváří Amazonie (Pavilon Anthropos, 16. 5. 2024)

Výukový interaktivní program Dětského muzea MZM
(11. 6. 2024 - 18. 12. 2025)

Dalším významným tématem je příroda, biodiverzita a s tím i úzce související ekologie a environmentální problematika. Seznámíte se s výběrem zástupců amazonské fauny ze sbírek Zoologického a Entomologického oddělení MZM včetně speciálního ozvučení a samostatné video prezentace. Dermoplastické preparáty doplní rovněž ilustrace Jana Dungela. Těšit se můžete i na živé exponáty. Dále jsou k dispozici plody rostlin, ukázky dřevin a další přírodniny.

Výstava je určena pro široké spektrum návštěvníků. Texty věnující se jednotlivým tématům výstavy jsou dostupné prostřednictvím QR kódů i v audio formě, zobrazit si je lze také v anglickém a španělském jazyce.

Děti se mohou těšit na interaktivní, hravé prvky, repliky předmětů, smyslové hry, hračky, výtvarné a řemeslné tvoření, didaktický list s řadou zábavných aktivit atd.

Pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním jsou vedle popisků v Braillově písmu ve výstavě připraveny nejrůznější hmatové prvky, haptické předměty, mapy, model obydlí, čichové vjemy a hra v podobě pexesa.

Neslyšícím návštěvníkům je k dispozici videoprůvodce v českém znakovém jazyce.

Výstava nabízí nevšední pohled na současnou Amazonii, kterou můžete zažít všemi smysly.

Díky spolupráci se zapojenými mezinárodními institucemi a odborníky dostali domorodí obyvatelé možnost sami představit svou společnost a kulturu ze své vlastní perspektivy. Návštěvníci tak získají jedinečnou příležitost nahlížet na život v Amazonii očima jejich obyvatel.

Výstava Tisíc tváří Amazonie je prostorem interkulturního dialogu. Představuje projekt mnoha spolupracujících institucí, z nichž hlavním partnerem je Centrum jazykového vzdělávání z Masarykovy univerzity. Dalšími partnery jsou Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky z Masarykovy univerzity, Fakulta informatiky z Masarykovy univerzity, ZUŠ Smetanova, Brno, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Zoo Brno a stanice zájmových činností.

Ze zahraničních institucí je třeba zmínit zejména Universidad del Azuay spolu s Universidad Politécnica Salesiana z Ekvádoru, dále Universidad Científica del Sur z Peru a Bournemouth University z Velké Británie. Na výstavě jsou rovněž zastoupeny fotografie a nahrávky z unikátního projektu Masarykovy univerzity EPSULA. Fotografie shipibského umělce Davida Díaze zajistilo Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze.

Den dětí a den otců s Moravským zemským muzeem (sobota 8. 6. 2024 od 14:00 do 17:00 hod.)

Hlavními autorkami výstavy jsou Athena Alchazidu, hispanistka z Masarykovy univerzity v Brně, a Narcisa de Jesús Ullauri Donoso, antropoložka z Universidad del Azuay z Ekvádoru, která je současně garantkou výstavy.

Výtvarnou instalaci doplnil rovněž fotografický materiál z archivu etnografa, publicisty a spisovatele Mnislava Zeleného Atapany, etnobotaničky Jany Horáčkové a Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

Výstavu doprovází celá řada programů určená nejen pro rodiny s dětmi. Připraveny jsou výtvarné a řemeslné workshopy, výukový program pro školy a volnočasové organizace a také popularizační přednášky s promítáním pro širokou veřejnost.

Nad výstavou převzali záštitu:
 

 • Mgr. Martin Baxa
  Ministr kultury ČR
   
 • JUDr. Markéta Vaňková
  Primátorka Statutárního města Brna
   
 • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
  Rektor Masarykovy univerzity
   
 • Néstor Popolizio
  Velvyslanec Peru v ČR
   
 • Sônia Regina Guimarães Gomes
  Velvyslankyně Brazílie v ČR
   
 • Pavla Havrlíková
  Velvyslankyně České republiky v Brazílii

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Výstava se koná za finanční podpory Statutárního města Brna.

Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.

Tisíc tváří Amazonie
Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
17. 5. 2024 – 4. 1. 2026
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS