Tisíc tváří Amazonie

 

Zpět na Programy pro školy

Výukový interaktivní program navazující na výstavu Dětského muzea MZM.

Datum: od 11. 6. 2024 do 18. 12. 2025 - vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek (případně dle domluvy)
Místo: Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
Začátky programů: v 9:00, v 10:30, ve 12:00 a ve 13:30 hodin nebo dle domluvy
Časový rozsah programu: 90 minut
Vstupné: 80,- Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
 

Důležité upozornění:

  • z kapacitních důvodů je nutné si rezervovat termín (datum a hodinu) i v případě, kdy plánujete navštívit výstavu samostatně bez programu. Časová dotace samostatné návštěvy bude limitovaná.
  • vzhledem k velkému množství interaktivních prvků ve výstavě je nutné, aby se žáci a studenti ve výstavě pohybovali pouze s pedagogickým doprovodem, který za své studenty přebírá odpovědnost.

Vzdělávací program: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura a další průřezová témata

Věková skupina: MŠ předškolního věku, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Hlavním cílem výstavy je přiblížit dětem (žákům a studentům) zábavnou a hravou formou život vybraných domorodých etnických skupin oblasti Velké Amazonie, z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život domorodých obyvatel nejen v historii, ale zejména v současnosti. Představíme si jejich bohatou kulturu, řemeslné dovednosti, obživu, léčitelství, vztah k přírodě, mytologii, zvyky a rituály či obecnou představu a vnímání světa.

V programu se rovněž zaměříme na jedinečnost a zranitelnost Amazonie z geografického a environmentálního hlediska. Prozkoumáme přírodní rozmanitost této oblasti, která je domovem pro miliony rostlinných a živočišných druhů. Dotkneme se i tématu ohrožení, kterým Amazonie čelí v důsledku lidské činnosti, jako je odlesňování, těžba dřeva, požáry a změny klimatu. A budeme také diskutovat například o motivaci k ochraně a udržitelnosti životního prostředí.

Součástí výstavy jsou dermoplastické preparáty, entomologické krabice, ukázky plodů rostlin a dřevin, fotografický materiál, video i audio dokumenty, didaktické hry, smyslové aktivity a dokonce i živé exponáty.

Obsah a cíle programu pro MŠ, 1. - 4. třídu ZŠ:
Účastníci programu se prostřednictvím didaktických pomůcek a interaktivních prvků postupně seznamují s životem domorodých obyvatel v oblasti Amazonie. Pomocí prožitkových aktivit a her děti samy dokáží popsat jejich každodenní způsob života i pohled na svět. Dozví se, že Amazonie je domovem pro mnoho různých druhů rostlin a živočichů, a že každý z nich má svou jedinečnou podobu a roli v ekosystému. Cílem je děti inspirovat k objevování přírody kolem sebe a k uvědomění si její krásy a hodnoty, aby se cítily být její součástí. V programu děti čekají pohybové, dramatické a hudební hry, vyprávění či přírodniny 
na dosah.

Obsah a cíle programu pro 5. - 9. třídu ZŠ:
Účastníci programu budou mít možnost pod vedením lektora zkoumat Amazonii z různých perspektiv. Představení historie, kultury, tradic a životních podmínek domorodých národů v Amazonii umožní studentům porozumět rozmanitosti lidských kultur, obohacování naší společnosti prostřednictvím odlišností a uvědomění si vzájemnému respektu mezi různými kulturami. Zároveň bude snahou studenty motivovat k zamyšlení se nad komplexnosti tohoto unikátního ekosystému a jeho významu pro planetu.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS