Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích

Dlouhodobá výstava
 


Zpět na Výstavy | Památník Bible kralické

Otevírací doba: čtvrtek až neděle 9:00-16:00

Výstava Umění knihtisku a bratrské tiskárna v Kralicích představuje dějiny kralické tiskárny v kontextu vývoje evropského a českého knihtisku.

Vybrané exponáty, mezi nimiž vynikají originální tisky z 15. a 16. století, vyprávějí příběh "umění knih", tj. tisku pomocí vyměnitelných kovových liter a lisu jako jednoho z nejvýznamnějších objevů lidstva.

Do českých zemí se "černé řemeslo" rozšířilo v poslední čtvrtině 15. století. Jednota bratrská, původní česká reformovaná církev, pochopila velmi rychle možnosti, které knihtisk přinášel. Zájem o novou technologii korespondoval s hlubokou úctou, kterou bratři ke knihám chovali. V roce 1562 z popudu humanisticky vzdělaného biskupa Jana Blahoslava zakoupil bratrský sbor v Ivančicích od v Polsku působícího tiskaře Alexandra Oujezdského potřebné vybavení a zřídil vlastní tiskárnu. Ta se z bezpečnostních důvodů na jaře 1578 přesunula do Kralic, kde bratřím poskytli ochranu a podporu majitelé náměšťského panství, páni ze Žerotína.

V letech 1579-1594 vyšla v Kralicích šestidílná Bible česká. Následně byla vytištěna ještě dvakrát (1596 a 1613) v jediném svazku jako tzv. jednodílka Kralická Bible. Ta se stala "jazykovým pokladem" českého národa a zdrojem novodobé spisovné češtiny.

Bible kralická nebyla jediným tiskem zdejší tiskárny. Známy jsou další tisky, určené pro potřebu bratrských sborů a jejich členů: zpěvníky, sborníky, sbírky modliteb, polemické i naučné texty a učebnice. Vedle českých knih tu vznikaly i knihy v němčině, určené bratřím tohoto jazyka.

Mezi vystavenými originály naleznou návštěvníci tisky a knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy. Největší prostor je věnován bratrským tiskům, mezi nimiž lze nalézt i první vydání Blahoslavova překladu Nového zákona a samozřejmě jednotlivé díly Bible kralické. Vystaveny jsou také původní literky, jimiž byly tyto svazky tištěny a které byly nalezeny na kralické tvrzi v roce 1957.

Mimořádným exponátem je rovněž originální exemplář prvního dochovaného vydání slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627.

Pozoruhodný je i model sochařského památníku Bible kralické od Jana Štursy, který nebyl nikdy realizován.

Návštěvníci se mohou těšit také na funkční repliku knihtiskařského ručního lisu ze 16. století.

Interaktivní část výstavy umožňuje malým i velkým návštěvníkům vyzkoušet si práci renesančních tiskařů osobně.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS