Sekretariát generálního ředitele

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno
 

Vedoucí sekretariátu

Mgr. Renata Bravová - vedoucí sekretariátu a asistentka generálního ředitele
tel.: +420 533 435 201
e-mail: sekretariat@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Milada Kotolanová - asistentka sekretariátu generálního ředitele (předarchivní péče o dokumenty, agenda ubytování, agenda členských karet ICOM, AMG aj.)
  tel.: +420 533 435 295, e-mail: mkotolanova@mzm.cz
 • Anna Divišová - asistentka sekretariátu generálního ředitele (koordinace právní problematiky a agenda vývozů)
  tel.: +420 533 435 265, e-mail: adivisova@mzm.cz
 • Jana Mocanu - asistentka sekretariátu generálního ředitele (rodičovská dovolená)
  e-mail: jmocanu@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Zajišťuje administrativu v rámci činnosti generálního ředitele a jeho zástupce. Podílí se na organizaci chodu denního programu generálního ředitele a připravuje pracovní podklady. Zajišťuje a koordinuje právní agendu MZM, agendu vývozů sbírek MZM a agendu spojenou se zvláštní evidencí žádostí o vydání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vede agendu členských karet ICOM, AMG, nálepek MKČR, Top výletních cílů JM, agendu ubytování, agendu zahraničních služebních cest, agendu předpisů MZM, vede centrální evidenci razítek, evidenci poradních orgánů generálního ředitele a inventarizace sbírek. Pořizuje zápisy z jednání Porad vedení a Kolegia generálního ředitele. Shromažďuje informace, žádosti a dokumenty od členů Porady vedení, vedoucích oddělení, popřípadě jiných zaměstnanců, a předkládá je generálnímu řediteli. Provádí evidenci přijaté a odeslané pošty, její rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a předarchivní péči.

Zabezpečuje činnost recepce a podatelny MZM.

Podatelna

 • Lenka Marešová
  tel.: +420 533 435 294, e-mail: podatelna@mzm.cz

Zajišťuje chod podatelny, vyzvedávání poštovních zásilek, frankování a odesílání zásilek a elektronických dokumentů, jejich přeposílání na jednotlivá oddělení a pracoviště MZM. Zodpovídá za každodenní elektronickou evidenci, třídění a rozdělování poštovních zásilek a dokumentů, doručených a odeslaných, vč. evidence nákladů na poštovné. Je superadministrátorem ve vedení elektronické spisové služby, e-podatelny, spisovny.

Recepce

 • Radka Lanžhotská
  tel.: +420 533 435 220, e-mail: recepce@mzm.cz

Vykonává recepční službu, eviduje návštěvníky v objektu a poskytuje jim informace ve stanoveném rozsahu spojené s činností MZM, zajišťuje převod tištěné korespondence do elektronické podoby, obsluhuje elektronické systémy (EZS), vede klíčové hospodářství, vypomáhá při pořádání akcí souvisejících s činností MZM, kontroluje, uzavírá a otevírá budovu generálního ředitelství.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS