Projekt IROP: Moravské zemské muzeum, stálá expozice SZ Moravec


reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007940

Celkové náklady projektu
97.888.549,00 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cíl projektu

Cílem je rekonstrukce zámku Moravec pro důstojné navrácení původního mobiliáře a vytvoření expozice prezentující dobu pozdního osvícenství. Za tímto účelem dojde k rekonstrukci dílčích částí prostor zámku, ke zřízení nové expozice, její zpřístupnění veřejnosti a k modernizaci bezpečnostních systémů. Díky realizaci dojde ke zlepšení podmínek uchování sbírkových předmětů, zvýšení jejich ochrany a zabezpečení, obnově kulturního dědictví a zvýšení návštěvnosti regionu

Náplň práce

  • rekonstruované dílčí prostory zámku (rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády včetně výplní otvorů, sanace vlhkého zdiva v 1.NP, stavební úpravy dotčených místností v návaznosti na potřeby nové expozice, rekonstrukce elektroinstalace atd.)
  • rekonstrukce předzámčí (plot, zahrada, přístupová cesta) v rámci vybudování venkovní expozice „geopark a interaktivní botanická expozice“
  • sadové úpravy nádvoří a přilehlé zelené plochy za zámkem jako součást venkovní expozice – „geopark a interaktivní botanická expozice“ a přizpůsobení veřejnosti v rámci bezpečnosti a standardu (lavičky, odpadkové koše);
  • zřízení nové expozice „Osvícená Morava“ a její zpřístupnění veřejnosti;
  • modernizované bezpečnostní systémy - zvýšení zabezpečení a komplexní zajištění ochrany sbírkového fondu (vybudování dohledového pracoviště, bude rozšířen stávající systém PZTS, EPS, kamerový systém CCTV);
  • vybudování zázemí pro návštěvníky (toalety, šatny, informace) a pro zaměstnance (sociální zázemí, dohledové pracoviště)
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS