Říkadla v Památníku Leoše Janáčka

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Říkadla v Památníku Leoše Janáčka
Věková kategorie: MŠ, 1. - 3. třída ZŠ
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace
Místo: Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno  
Lektorské dny: středa, čtvrtek, pátek   
Délka programu: 45 - 60 min. 
Cena: 40 Kč za žáka


Obsah programu: Program určený pro nejmladší návštěvníky Památníku Leoše Janáčka. Obsahem je seznámení dětí s některými základními hudebními pojmy a tvorbou Leoše Janáčka pro děti. Aktivní zapojení dětí staví na společné rytmizaci a zpěvu říkadel, které ústí k prvnímu setkání s Janáčkovou hudbou – zhudebněnými říkadly. Hudba pro děti je propojena s vizualizacemi říkadel ve formě krátkého filmu a obrázků Josefa Lady.

Děti si odnášejí ilustrace Josefa Lady k Janáčkovým říkadlům.


Kontakt na lektora: Mgr. Nikola Illeová, tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS