Normalizaci navzdory

Zpět na Programy pro školy
 

V období 1. listopadu 2023 – 30. dubna 2024 je badatelna přístupná pouze ve dnech úterý–čtvrtek. Děkujeme za pochopení.


Název programu: Normalizaci navzdory
Věková kategorie: SŠ, gymnázia, VŠ
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Místo: Dům Jiřího Gruši, Hudcova 76, Brno
Lektorské dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
Délka programu: cca 60 min.
Cena: 20 Kč


Obsah programu: Oddíl věnovaný období normalizace je částí stálé expozice Corpus litterarum v Domě Jiřího Gruši. Prostřednictvím dobových dokumentů a dalších exponátů přibližuje posledních dvacet let totalitního režimu v Československu, zejména v Brně a na Moravě. Výklad se zaměřuje nejen na oficiální historické události, ale důraz klade i na představení nezávislých aktivit a osobností usilujících o svobodné, demokratické myšlení.

Tato „normalizační“ část expozice se věnuje historickému vývoji Československa po 21. srpnu 1968. V lektorovaném výkladu jsou navíc nastíněny také události, které tomuto datu předcházely. Po stručném úvodu se studenti blíže seznamují s tím, jak srpnový den probíhal v Brně a co se odehrávalo při 1. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy (fotografie z protestů proti okupaci, brněnských obětí). Přiblížíme nástup normalizace i protirežimní aktivity po roce 1968, především Chartu 77, její vznik a distribuci do Brna, brněnské signatáře i reakci režimu na tuto iniciativu.

Pozornost věnujeme třem proudům dobové literatury – oficiální produkci, samizdatovým edicím (s důrazem na moravskou provenienci, zejména samizdatovou činnost Bronislavy a Jiřího Müllerových) a exilovým nakladatelstvím.

Popíšeme méně známou, avšak velmi významnou kapitolu protitotalitního odporu – podzemní (bytové) semináře, které se vedle Prahy pořádaly také v Brně a Bratislavě, a roli Vzdělávací nadace Jana Husa, jejíž podíl na chodu podzemní univerzity byl klíčový. Důraz je opět kladen na brněnské reálie.

Na závěr vylíčíme události konce 80. let v Sovětském svazu a jejich dopad na společenskou situaci v Československu, které vyústily v sametovou revoluci (dobové dokumenty a fotografie z brněnského listopadu 1989).

Výklad je možno doplnit o další antinormalizační aktivity v Brně (politické iniciativy, zakázaní spisovatelé a hudební skupiny, divadla, časopisy, debatní kluby, nakladatelské družstvo Atlantis atd.).

Studentům jsou k dispozici pracovní listy, které lze vlepit přímo do sešitů. Mohou tak tvořit trvalou součást učební látky. Interaktivním prvkem v expozici jsou dobové psací stroje. Výklad obsahuje látku zejména z předmětů dějepis a český jazyk a literatura. Dle přání pedagoga lze výklad přizpůsobit buď dějepisnému, nebo literárnímu učivu.


Kontakt na lektora: Mgr. Ing. Romana Dominika Hrbatová, e-mail: rhrbatova@mzm.cz, nebo Mgr. Jan Krejčí, e-mail: jkrejci@mzm.cz, tel.: +420 515 910 420

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS