Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou

Zpět na Programy pro školy

Výukový program ke stejnojmenné výstavě

Termín konání: od 16. května do 11. listopadu 2022
Místo konání: Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Začátky programů: úterý až pátek dle emailové či telefonické domluvy
Celková délka programu: 60 - 90 minut
Vstupné: 40 Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel. čísle +420 773 749 931 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace
Věková skupina: od 4. do 7. třídy ZŠ

Obsah programu:
Přiblížíme si, co jsou to kramářské tisky a písně, které patří ke specifickému projevu naší lidové kultury. Představíme si známé i méně známé světce objevující se právě v kramářských písních. Program má rovněž interaktivní formou seznámit s životním příběhem a hodnotovým odkazem svatého Václava nebo svatého Jana Nepomuckého. Prostřednictvím hry se seznámíme s některými starozákonními i novozákonními příběhy a připomeneme si i řadu lidových zvyků a tradic našich předků v ročním cyklu. Účastníci se například dozví, co znamená chození s májkou, stlaní svatojánské postýlky, co je pouť nebo posvícení.

Cíle programu:

  • Program má přispět k poznání části naší lidové kultury.
  • Účastníci se mají dozvědět informace o světcích a patronech českého národa. 
  • Program má přiblížit odkaz, tradice a symboliku těchto osobností a poukázat na historické   souvislosti i aktuálnost světců v dnešní době. 
  • Program má ozřejmit důvody pro zařazení svátku svatého Václava mezi státní svátky.

Výstupy programu:

  • Účastník respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost.
  • Program napomáhá k rozvoji řečových schopností a komunikačních dovedností.
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS