Oddělení pro historii biologických věd

Adresa

Hudcova 76
621 00 Brno

tel.: +420 515 910 411
e-mail: genetika@mzm.cz

Poštovní adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

Vedoucí oddělení

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. 
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, historie a filozofie vědy
tel.: +420 515 910 411
e-mail: jsekerak@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Jana Daňková - knihovnice, dokumentátorka
  tel.: +420 515 910 411, e-mail: genetika@mzm.cz
 • Mgr. Pavlína Pončíková - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
  tel.: +420 515 910 411, e-mail: pponcikova@mzm.cz
 • Ing. Mgr. Lucie Tuzová - lektor
  tel.: +420 515 910 411, e-mail: ltuzova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Oddělení historie biologických věd a genetiky a Centrum Mendelianum se zabývá interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, metodologie a filozofie přírodních věd a genetiky se zvláštním důrazem na studium objevu, života a díla osobnosti Johanna Gregora Mendela.

Výzkumná činnost

Oddělení se systematicky zabývá širokým interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, filozofie a metodologie věd o životě a genetiky s důrazem na studium života, díla, osobnosti a podstaty objevu Johanna Gregora Mendela a dalšího historicky navazujícího vývoje poznání v této oblasti. Mendel je kromě Darwina nejdůležitější postavou pro historii biologických věd. Mendelianum se věnuje systematicky výzkumu Mendelova odkazu již šedesát let. Kromě zkoumání významu díla a osobnosti J. G. Mendela v rámci složitých procesů evropské a globální kulturní integrace je v centru badatelské pozornosti především analýza interpretací Mendelova objevu ve vztahu k evoluční teorii. Tato oblast se týká i studia vývoje živých systémů, metodologie a vývoje zkoumání podstaty evoluční teorie. Pracoviště se i nadále zaměřuje také na studium historie biologie a genetiky v Československu, především na přímý i nepřímý vliv politiky na biologii a genetiku v padesátých a šedesátých letech 20. století. Předmětem zájmu je rovněž nejnovější vývoj v oblasti molekulární genetiky, genomiky, genetického inženýrství, lékařské genetiky a genových manipulací.

Trvalé aktivity

Interaktivní expozice nabízí lektorské programy ze současné genetiky a molekulární biologie, určené pro střední školy a II. stupeň ZŠ. Více informací na www.mendelianum.cz.

Objednávky lektorovaných programů na mailu mendelianum@mzm.cz nebo na telefonním čísle +420 515 910 411.

Procházka Brnem po místech spojených s životem G. Mendela. Možnost komentovaných prohlídek. Od roku 2022 jsou na jednotlivých zastávkách instalovány informační panely.

Více o Mendeloě stezce Brnem zde.

Po zřízení genetického oddělení v roce 1962, byla založena také odborná knihovna. Díky darům a odkazům předních československých přírodovědců se záhy stala jedinečnou kolekcí dokumentů o vývoji přírodních věd, medicíny a genetiky. Knihovna má z  části sbírkový charakter a z převážné většiny je dislokována mimo Brno. Případní zájemci o studium v této části knihovního fondu proto musí počítat s dlouhou časovou lhůtou pro vyhledání a převoz do Brna. Knihovna na Hudcově ulici umožňuje pouze prezenční studium, je přístupná v pracovní dny 9:00 - 11:00 pouze po předchozí domluvě.

Připomínka zveřejnění Mendelova výzkumu s hrachem setým 8. března 1865.

International Mendel Day se slaví 25. dubna a připomíná dějiny objevu a výzkumu DNA. Dne 25. dubna 1953 vyšla v časopise Nature trojice článků, ve kterých byla poprvé popsána struktura makromolekuly DNA.

Každoročně pořádané odborné semináře pro studenty a učitele.

Publikace a periodika

 • Folia Mendeliana - Supplementum ad Acta Musei Moraviae
 • ICONOGRAPHIA MENDELIANA 2022. Half a century of international research into the life and work of Gregor Johann Mendel and the beginnings of genetics in pictures and documents (eds. J. Sekerák, P. Pončíková) Brno MZM 2022
 • KUCHAŘKA PRO MENDELA. Nejnovější ilustrovaná kuchařská kniha Luisy Ondráčkové (eds. Jiří Sekerák, Jana Daňková, Zdeněk Drahoš). Brno MZM 2022
 • ICONOGRAPHIA MENDELIANA II. život a dílo Gregora Johanna Mendela v obrazech a dokumentech (eds. J. Sekerák, P. Pončíková ). Brno MZM 2020
 • ANORDNUNG: MENDEL'S DISCOVERY OF INHERITED INFORMATION (Jiří Sekerák). Brno MZM 2017
 • K OTÁZCE INTERPRETACE MENDELOVA OBJEVU/ A QUEST IN THE INTERPRETATION OF MENDEL’S DISCOVERY (Jiří Sekerák, In. Stopy minulosti / Vestiges of the Past). Brno MZM 2011
 • MENDELŮV OBJEV V KONTEXTU VĚDY NA MORAVĚ A VE SVĚTE/ MENDEL’S DISCOVERYIN THE CONTEXT OF MORAVIAN AND WORLD SCIENCE ( Jiří Sekerák, In: Poklady Moravy / Treasures of Moravia). Brno MZM 2010
 • GENETIKA ZA ŽELEZNOU OPONOU/GENETICS BEHIND THE IRON CURTAIN (A. Matalová, J. Sekerák). Brno 2004
 • POKUSY S ROSTLINNÝMI HYBRIDY (Gregor Mendel). Brno 2008
 • GREGOR JOHANN MENDEL. Průvodce k životu a dílu zakladatele genetiky (ed. A. Matalová), Brno 1999
 • JOHANN GREGOR MENDEL A GENETIKA (A. Matalová), 1997
 • STARÉ STEZKY V ČESKÉ REPUBLICE (Radan Květ), Brno 1997
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS