Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou

K zapůjčení nabízíme putovní verzi výstavy na rollupech. Vhodná pro muzea, knihovny, školy a další instituce se zájmem o danou tematiku.

Výstava představuje na pozadí křesťanského liturgického roku známé i méně známé svaté a svátky, jejich reflexi v kramářských písních a lidové kultuře. K nejpočetnějším patří písně spjaté s písňovou tvorbou publikovanou v kancionálech, k nejvýraznějším patří písně rozjímavé, prosebné či modlitební, spíše vyprávěcí ráz mají písně o světcích a světicích, nechybí ani typické písně poutní. Prostřednictvím textového, obrazového, notového a trojrozměrného materiálu propojuje na první pohled nesouvisející, zdánlivě neaktuální témata s reálným životem a současností. K výstavě je možné zapůjčit náplň do interaktivní obrazovky (tabletů) a videosmyčka.

Počet rollupů: 14

Rozměr instalovaného rollupu: v = 2 m, š = 1 m

Převoz rollupů, instalaci a demontáž zajišťuje pořadatel. Průvodní tiskový materiál zajišťuje pořadatel po konzultaci a spolupráci s Oddělením komunikace a marketingu MZM.

Bližší informace: PhDr. Jana Poláková, Ph.D., tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS