Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

K zapůjčení nabízíme putovní verzi výstavy na rollupech. Vhodná pro muzea, knihovny, školy a další instituce se zájmem o danou tematiku.

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepce do současnosti. Všechny tyto aspekty, z nichž některé jsou prezentovány v souvislosti s tématem kramářských tisků vůbec poprvé, bude návštěvník vnímat v běžné psané i vizuální podobě. Dokumentované předměty i texty jsou svým obsahem zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy.

Na prezentaci světských kramářských písní bude v roce 2022 navazovat výstava o tiscích s duchovní tematikou.

Počet rollupů: 17

Rozměr instalovaného rollupu: v = 2 m, š = 1 m

Převoz rollupů, instalaci a demontáž a průvodní tiskový materiál zajišťuje pořadatel.

Bližší informace: PhDr. Jana Poláková, Ph.D., tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS