Divadlo českých potulných loutkářů

Výstava dokládá téměř neměnnou podobu českého kočovného marionetového divadla od konce 18. stol. do začátku 20. stol. Pokouší se prostřednictvím autentických dokumentů prezentovat téma v celé šíři, komplexně jako jev, tj. loutky, systém scénování, repertoár i životní styl českých potulných loutkářů. Vypovídá o českém loutkářství jakožto lidové zábavě a také první a téměř jediné české profesionální divadelní formě, kterou poznávalo venkovské obyvatelstvo. Okrajově také nastiňuje problematiku získávání kulturních památek do veřejných sbírek, jejich uchování a ochrany. K prezentaci tématu využívá svůj vlastní speciální mobiliář. Vitríny a ostatní stavební prvky mají evokovat u diváka představu kukátkové scény tradičního loutkového divadla a prostředí, v němž se obvykle hrálo. S podobným záměrem jsou instalovány a aranžovány loutky - aby připomínaly konkrétní výjevy z dobových divadelních představení.

Autentické marionety kočovných loutkářů jsou vybrány tak, aby doložily jednotlivé odchylky (různé velikosti, jednotlivé řezbářské rukopisy, lidové loutky, technologické rozdíly atd.). Typická technologická konstrukce loutky je předvedena na originálních figurách vystavených bez kostýmu, dále prostřednictvím replik těl, údů, vahadel, kostýmů apod. v části výstavy nazvané "herna". V jednotlivých scénách se objevují všechny charakteristické typy postav známé českému kočovnému loutkovému divadlu. Jsou vybírány také s ohledem na kostým, aby divák mohl poznat nejtypičtější způsob oblékání a zdobení konkrétních postav. Možnost převlékání kostýmů a jejich běžnou údržbu (praní, zašívání atd.) naznačuje samostatně vystavená "garderóba". Nejznámější varietní loutky najde návštěvník v samostatné pozici. S jejich replikami a s kopiemi papírových "metamorfóz" má možnost manipulovat v části výstavy nazvané "herna". Specifický repertoár připomínáme ve výstavě jednotlivými scénami, které svým aranžmá i svým názvem odpovídají konkrétním hrám. Z nich také mohou být vybrány charakteristické monology a repliky předvedených postav, návštěvníkovi je lze nabídnout formou výtvarně poutavého textu. Zde narážíme ovšem na problém překladu - původní texty mají zcela zvláštní poetiku a význam, většinou jsou těžko přeložitelné do jiného jazyka.
Výstava je ve všech aspektech poměrně náročná. Vyžaduje prostor minimálně 400 m čtverečních, nejlépe prázdný, bez nábytku. Místnosti by měly mít dostatečnou výšku (min. 3 m), měly by být zatemněné - všechny pozice jsou svíceny uměle "náladovým" světlem, které dotváří atmosféru celé výstavy. Mobiliář disponuje vlastním technickým vybavením pro variabilní nasvícení jednotlivých pozic a prostor. Umělé světlo je nedílnou součástí inscenování, má náladotvorný význam a dotváří atmosféru celé výstavy.

Mobiliář je objemný, pro transport (včetně exponátů) bývá běžně využíván kamion. 
Exponáty je nutné pojistit „z hřebíku na hřebík“. Jejich pojistná hodnota činí přibližně 2-3 mil. Kč.
Výstavu instalují a demontují 4 pracovníci oddělení dějin Moravského zemského muzea (instalace – 7-10 dní, demontáž – 5-8 dní). Pořadatel hradí jejich cestovné 
a ubytování.

Pořadatel zajišťuje průvodní tiskový materiál dle dodaných podkladů (popisky a texty výstavy, plakát, pozvánka, katalog, popř. obsažnější tematickou publikaci).

Pronájem a úhrada amortizace výstavy činí 50.000,- Kč.

Bližší informace: Mgr. Jaroslav Blecha, tel.: +420 533 435 256, e-mail: jblecha@mzm.cz 

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS