Loutkářské umění

Nechť loutky připomenou nám,
že umění divadelní má býti nejprve krásným
a potom teprve vše, cokoliv chceme.

(Arthur Symons)

Expozice Loutkářské umění je „exhibicí“ obsáhlé sbírky Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Provází historií českého loutkářství v časovém horizontu přibližně dvou a půl století, od jeho komediantských začátků v lidovém prostředí až po čas uměleckosti. Přibližuje zejména jeho dvě příznačné podoby, a to tradiční divadlo kočovných marionetářů a tak zvané rodinné loutkové divadlo amatérského období. Okrajově také připomíná modernistické snahy o změnu tvarosloví loutky a inscenačního principu v první polovině 20. století inspirované novými uměleckými směry, které vyvrcholily zrodem profesionálního loutkového divadla.

Starší období expozice prezentuje historickou formu marionetového divadla, naznačuje jeho společenské postavení a funkci. Ukazuje typy a technologii tehdy nejvíce používaných loutek a dekorací, typologii postav, rukopis nejznámějších řezbářských mistrů, inscenační princip a charakteristický repertoár marionetového divadla. Představuje také řadu významných loutkářských rodů a rodin působících na Moravě – Flachsů, Šimků, Pflegrů, Kopeckých, Kučerů, Nových a jiných.

V části expozice prezentující mladší období představujeme reprezentativní výběr zejména průmyslově vyráběných loutek a divadel z produkce významnějších českých firem, od nejstarších tzv. alšovek, až po novější rozličné výrobky firem působících do konce čtyřicátých let 20. století. Jejich prostřednictvím chceme připomenout a eventuálně i maličko oživit podivuhodný jev rodinného loutkového divadla.

Prohlédněte si fotografie ze slavnostní vernisáže (Palác šlechtičen, 21. 4. 2022)

Magický svět loutek (program pro školy, od 19. 4. 2023)

Nejstarší a nejvzácnější loutky ve sbírce Moravského zemského muzea pocházejí z mirotické dílny řezbáře Mikoláše Sychrovského asi z poloviny 19. století. Dochovaly se v kolekci loutkáře Františka Pflegra a v souborech rodin Doležalů a Kopeckých. K ojedinělým náleží také dvě generace marionet z inventáře divadel rodiny Flachsů. Z období amatérského loutkového divadla patří k nejvzácnějším tak zvané Alšovy loutky z roku 1912 inspirované obrázky Mikoláše Alše a čtyři série Dekorací českých umělců z let 1913 až 1920. Dále pak pozdější rozsáhlá meziválečná produkce obdivuhodných souborů kompletních tištěných divadel či scén a nekonečné množství různorodých loutek různých velikostí.

Foto: Jan Cága

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS