Vědecká konference Morava v boji proti fašismu

Zpět na Historické oddělení MZM

Již na počátku roku 2006 přišlo historické odd. MZM se záměrem navázat na aktivitivy svých předchůdců (někdejšího oddělení nových dějin Moravského muzea) na sklonku 80. let 20. století a připomenout vydání dvou úspěšných sborníků Morava v boji proti fašismu I. a II. Tuto ideu se podařilo realizovat v dubnu 2007 zorganizováním dvoudenní vědecké konference pod stejným názvem. Na celé akci, která proběhla ve dnech 25. a 26. dubna v prostorách Univerzitního klubu Masarykovy univerzity /MU/ na Žerotínově nám., se podílel také Historický ústav Filozofické fakulty MU a Katedra sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Obsahem celé řady referátů bylo zejména připomenout úlohu Moravanů v protinacistickém odboji v letech 1939-1945.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS