Den DNA

Dne 25. dubna 1953 se zrodila molekulární genetika. Vědecký časopis Nature tehdy zveřejnil trojici článků popisujících strukturu DNA - molekuly kódu pro život. K tomuto mimořádnému objevu došlo především zásluhou vědecké práce Jamese Watsona, Francise Cricka, Maurice Wilkinse a Rosalind Franklin. Na den přesně, o půl století později, bylo oznámeno dokončení kompletního určení sekvencí párů chemických bází DNA v rámci mapování lidském genomu (Human Genome Project). Od tohoto dne se slaví 25. duben jako mezinárodní Den DNA.

Makromolekula DNA je nositelkou genetické informace všech složitějších organismů na naší planetě. Její existenci již téměř o století dříve předjímala objevitelská práce zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela. Svými experimenty s hybridy rostlin odhalil zákonitosti dědičnosti a variability, přičemž předpokládal, že jsou založeny na existenci uspořádaných elementů dědičnosti. Od 25. dubna 1953 již víme, že tyto elementy dědičnosti tvoří právě sekvence párů chemických bází molekuly DNA.

Mendelianum tato výročí tradičně připomíná speciálním programem.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS