Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

Zpět na Stálé expozice | Dům Jiřího Gruši

Expozice Oddělení dějin literatury MZM 


Prohlídky po telefonické domluvě: +420 515 910 421 a +420 515 910 422 (8:30 - 17:00 hod.)

Expozice představuje významné výstavy, které Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo - či na kterých se podílelo - v posledních letech. Počiny, které Brno nevidělo, nebo ty, které vypovídají o formujících, klíčových etapách českého literárního vývoje: najdeme zde části výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo (2013), Poklady Moravy (projekt připravený ve spolupráci s Národním muzeem a instalovaný v Praze v letech 2010-2011) a Normalizaci navzdory - zatím poslední výstavu Oddělení dějin literatury, která hojně čerpala z materiálu nového, právě vytvářeného fondu: Centra kulturních dějin 20. století.

Lektorský výklad

Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách - Lektorovaná prohlídka expozice vás provede vývojem psaného slova na našem území v běhu historie, odhalí souvislosti dějin obecných a literárních, vysvětlí vliv velkých událostí na konkrétní lidské osudy, včetně těch spisovatelských.

 

Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea žije a pracuje 55 let a již jeho zrod byl spojen s výstavní činností. Na podzim roku 1957 otevřelo Muzeum města Brna v Domě pánů z Kunštátu velkou výstavu Brno Jiřímu Mahenovi, pořádanou u příležitosti spisovatelových nedožitých 75. narozenin – a její příznivý ohlas spolu s množstvím shromážděného cenného materiálu staly se podnětem ke vzniku nového pracoviště. Roku 1958 tak začíná historie literárního oddělení Muzea města Brna pod vedením mladého kurátora PhDr. Jiřího Hájka (Heka) (1932–1998). Po třech letech, spojených s rozmachem činnosti sbírkotvorné, výzkumné i popularizační - a též s rostoucím zájmem veřejnosti - bylo pracoviště převedeno do tehdejšího Moravského muzea, tedy instituce s větší působností: dosavadní zaměření na Brněnsko se rozšířilo na dokumentaci vývoje české literatury od nejstarší doby do současnosti se zvláštním zřetelem k teritoriu historické Moravy. Dnes oddělení spravuje více než 100 000 sbírkových předmětů (rukopisy, korespondenci, osobní dokumenty, fotografie, negativy, audiovizuální záznamy, obrazy, busty, mince, poštovní známky, osobní předměty autorů), příruční knihovnu o více než 20 000 svazcích (beletrii, odborné práce a periodika) a rozsáhlý výstřižkový archiv.

Svými výstavami představovalo veřejnosti výrazné osobnosti českého písemnictví, a to ve vlastních muzejních prostorách i jinde v Brně, a jeho pracovníci připravili mnoho menších výstav pro moravská města včetně scénářů stálých expozic; zmiňme též výstavy pražského Památníku národního písemnictví, ať už naše pracoviště bylo jejich spolutvůrcem či hostitelem. Naše výstavy se věnovaly i vazbám krásného slova s uměním výtvarným, doplňovaly historické expozice, provázejí je přednáškové cykly a literárně-hudební pořady.

Oddělení se přestěhovalo do definitivních prostor na Hudcově ulici, čímž získalo lepší podmínky pro materiál (nové depozitáře a knihovny), pro badatele (větší studovna) i pro své zaměstnance. Pracoviště má nyní odborníky pro období 19. a 20. století, pro literaturu českou a německou, pro beletrii i žurnalistiku; jeho součástí je také knihařská dílna.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS