doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.

Zpět na Centrum kulturní antropologie


e-mail: znerudova@mzm.cz
e-mail: anthropologie@mzm.cz
telefon: +420 533 435 227


Web of Science ResearcherID: D-9268-2011
ORCID ID: 0000-0001-9654-7411


Zdeňka Nerudová na: Academia.eduPublonsOrcidSCOPUS


Odborné zaměření

  • Archeologie paleolitu
  • Technologie a typologie mladého paleolitu
  • Skládanky kamenné štípané industrie
     

Curriculum vitae
Narozena 16. 7. 1971 v Brně
1990-1995 studium na Filozofické fakultě MU v Brně, obor archeologie
1996-2003, externí postgraduální studium na FF MU Brno, obor archeologie
Od roku 1993 zaměstnána v Ústavu Anthropos MZM
Od roku 2016 zaměstnána v Centru kulturní antropologie MZM jako kurátor


Odborné stáže
Université Paris X – Nanterre, Metody paleolitického výzkumu – lokalita Barbas, 1992 (1 měsíc)
Université Paris X – Nanterre, Metody paleolitického výzkumu – lokalita Barbas, 1993 (1 měsíc)
Technologie výroby kamenných nástrojů. Archéodrome de Bourgogne, F-21190 Meursault, France; 1998 (2 týdny)
Kvartérní škola Německo,  Archeologické a geologické lokality Německa, 2007 (1 týden)
Kvartérní škola: Archeologické a geologické lokality Slovenska, 2008 (1 týden)
Kvartérní škola: Archeologické a geologické lokality Polska, 2009 (1 týden)
Ukrajina, Institut archeologie NAN, Simferopol, 2009 (2 týdny)
Statistika ve společenských vědách v programovém systému STATISTIKA. Odborný kurz, Praha 25. - 26. 10. 2012
Technologie  de  la  pièrre  taillée  Préhistorique : methodologie et initiation pratique, Campagne (Dordogne), Francie, 2015
Archeologické a geologické lokality Itálie, 2017 (1 týden)


Členství v organizacích, expertních skupinách a poradních sborech
2011-2018: tajemník Vědecké rady MZM
od roku 2008 členka polské vědecké skupiny Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, Wroclaw
od roku 2013: členka komise UISPP "Middle Palaeolithic bifacial tools, backed bifaces and leaf points in Western Eurasia" 
od roku 2014 šéf editor mezinárodního časopisu Anthropologie, MZM
od roku 2016 členka recenzní rady časopisu Folia Praehistorica Posnaniensia (Polsko)
od roku 2017 do roku 2021 členka panelu P405 GAČR
od roku 2018 členka poradního orgánu Hugo Obermaier Geselschaft (Německo)
od roku 2019 členka komise pro rigorózní zkoušky oboru Biologie člověka PřF MU Brno
od roku 2022 členka redakční rady časopisu Studia archaeologica Brunensia (FF MU Brno)


Realizované výzkumy
2000-2004: Moravský Krumlov IV. Výzkum mnohavrstvé lokality v oblasti Krumlovského lesa
2006-2008: Loštice I – Kozí vrch, magdalénien
2009-2015: Brno-Štýřice III, epigravettien
2019-2022: Hošťálkovice II – Hladový vrch


Realizované konference
Konference OIS 3 - Brno, 15.-17. 3. 2010, Pavilon Anthropos. Organizátoři: Lenka Lisá, Zdeňka Nerudová, Petr Neruda, Miriam Nývltová Fišáková
Konference SKAM Brno 8.-11. 10. 2011. Organizátoři: Zdeňka Nerudová, Petr Neruda
Příprava a spoluorganizátorství mezinárodní konference: „Magdalenian: chronology - territory - settlement – structures. University of Rzesów, Poland and Moravian Museum, Brno. 18th – 20th September 2018
Příprava a spoluorganizátorství mezinárodní konference HUGO Obermaier Gesselschaft (Brno 2020, odloženo na 2021 on-line)


Grantové projekty
Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktů, projekt GAČR 21-13231S, 2022-2024, spoluřešitel
Nedestruktivní určování přepálených artefaktů v mladopaleolitických souborech, projekt GAČR 18-02606S 2018-2020, spoluřešitel
Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny. GAČR P405/110406 (2011-2013), řešitel
Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci. Grant  MK ČR: DE07P04OMG011 (2007-2009), řešitel
Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírek ústavu Anthropos. Grant MK ČR: RK04P03OMG12 (2004-2005), řešitel
Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska. GAČR GA 404/03/0157 (2003-2005), člen řešitelského týmu
Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka.  Grant MK ČR RK99P03OMG016 (1999-2002), spoluřešitel


Výběrová bibliografie

2022

Nerudová, Z. 2022: Реконструкция тенденций в расположении палеолитических поселений в рамках городской агломерации. (Reconstruction of the Evolution of Palaeolithic Settlements within an Urban Agglomeration). Stratum Plus 1/2022, 259-273. DOI: https://doi.org/10.55086/sp221259273

Nerudová, Z., Sedláčková, L., Neruda, P.,  Roblíčková, M., Doláková, N., Plichta, A., Bobula, O., 2022: Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný výzkum na ulici Vídeňská 11. Přehled výzkumů 63/1, 19-31.

2021

Moník, M., Hadraba, H., Milde, D., Chlup, Z., Nerudová, Z., Schnabl, P. 2021: Heat treatment and mechanics of Moravian Jurassic cherts . Achaeological and Anthropological Sciences, 13, 158. https://doi.org/10.1007/s12520-021-01388-z.

Moník, M., Nerudová, Z., Schnabel, P., 2021: Investigation of thermally altered artefacts from Pleistocene sites. JAS: reports. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102920

Maier, A., Stojakowits, P., Mayr, C., Pfeifer, S., Preusser, F., Zolitschka, B., Anghelinu, M., Bobak, D., Duprat-Oualid, F., Einwögerer, T., Hambach, U., Händel, M., Kaminská, L., Kämpf, L., Łanczont, M., Lehmkuhl, F., Ludwig, P., Magyari, E., Mroczek, P., Nemergut, A., Nerudová, Z., Niţă, L., Polanská, M.,  Połtowicz-Bobak, M., Rius, D., Römer, W., Simon, U., Škrdla, P., Újvári, G., Veres, D: 2021: Cultural evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka. Quaternary International 581-582: 225-240. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.049

Reade H., Grimm S.B., Tripp J. A., Neruda P., Nerudová Z.,  Roblíčková M., Sayle K. L., Kearney R., Brown S., Douka K., Higham T. F.G., Stevens R. E., 2021: Magdalenian and Epimagdalenian chronology and palaeoenvironments at Kůlna Cave, Moravia, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences 13, article number 4: doi.org/10.1007/s12520-020-01254-4.

Nerudová, Z., Neruda, P., Hamrozi, P. 2021: Statistical and geographical modelling of Moravian (Czech Republic) Late Upper Palaeolithic occupation. Quaternary International 581-582: 175-189. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.07.003

Nerudová, Z. 2021: Can we identify any fossile directeur in the Epigravettian? Študijné zvesti archeologického ústavu SAV 2021, Supplementum 2: 163-174. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.11

Nerudová, Z. 2021: Jeskyně Kakimbon: Příspěvek k dějinám bádání Ústavu Anthropos v západní Africe. In: Kostrhun, P., Nerudová, Z., Půtová, B., Soukup, V., Neužil, O. Hledání pravěkého času. Brno: Studie Centra kulturní antropologie 6, 63-78.

2020

Moník, M., Nerudová, Z., Schnabel, P. 2020: The search for fireplaces in Moravian (Czech Republic) late glacial sites. Anthropologie 58/2-3, 263-284. https://doi.org/10.26720/anthro.20.05.11.2

Pyżewicz, K., Nerudová, Z. 2020: A microwear study regarding the function of lithic tools in Moravian Epigravettian. Quternary International 536, 60-74. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.11.045

Nerudová, Z. 2020: Quantifying How Much Raw Material is Needed: A Case Study Based on the Weight of the Lithic Artefacts from the Brno- Štýřice III Epigravettian Site (Moravia, Czech Republic). Archaeometry 62,2: 410-426. doi: 10.1111/arcm.12518

Nerudová, Z. Novák, J. 2020: The influence of redeposition on the anthracological records from the Moravian carst caves (Czech Republic, Central Europe). Analecta Archaeologica Ressoviensia Tome 15 (2020), 31-43. DOI: 10.15584/anarres.2020.15.3

Nejman L., Hughes P., Sullivan M., Wright D., Mosig Way A., Skopal N., Mlejnek O., Škrdla P., Lisá L., Kmošek M., Nývltová Fišáková M., Králík M., Neruda P., Nerudová Z., Přichystal A. 2020: Preliminary report of the 2019 excavation at Švédův Stůl Cave in the Moravian Karst. Přehled výzkumů 61/1, 11-19.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2020: Badatelský výzkum lokality Hošťálkovice II – Hladový vrch (okr. Ostrava-město). Přehled výzkumů 61/1, 39-46.

2019

Nerudová, Z., Moník, M. 2019: The Epigravettian of Kůlna Cave: a revision of artefacts. Archeologické rozhledy 71: 567-588.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2019: Technology of Early Szeletian leaf point shaping: a refitting approach. Archaeological and Anthropological Sciences Vol. 11, Issue 9, 4515–4538. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00818-3.

Moník, M., Hadraba, H. Nerudová, Z. Schnabel, P., Kdýr, Š. 2019: Did heat treatment of flints take place in the Moravian Magdalenian? The case of Balcarka Cave. Journal of Archaeological Science: Reports 25 (2019), 610-620. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.05.016

Nerudová, Z., Vaníčková, E., Tvrdý, Z.,  Ramba, J., Bílek, O., Kostrhun, P. 2019: The woman from the Dolní Věstonice 3 burial: a new view of the face using modern technologies. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 6: 2527-2538. DOI: https://doi.org/10.1007/s1252

Nerudová, Z., Hromadová, B., Neruda, P., Zelenka, F., 2019: One ring to interpret. Bone ring-type adornment from the Epigravettian site Bratčice (Moravia, Czech Republic). Quartär 66 (2019): 187-200. doi: 10.7485/QU66_9

2018

Lisá, L. Neruda, P. Nerudová, Z., Nejman, L. 2018: Podhradem Interstadial; A critical review of the middle and late MIS 3 (Denekamp, Hengelo) in Moravia, Czech Republic. Quaternary Science Review 182:191-201. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.12.024

Nerudová, Z., 2018: Základní příručka paleolitických technologií: jak přežít ve starší době kamenné. Studie Centra kulturní antropologie 4. Moravské zemské muzeum, Brno. ISBN: 978-80-7028-502-2. 131 s. 

2017

Moník, M., Nerudová, Z., Schnabel, P. 2017: Experimental heating of moravian cherts and its implication for palaeolithic chipped stone assemblages. Archaeometry 59(6): 1190–1206.

Nejman L., Wood R., Wright D., Lisá L., Nerudová, Z., Neruda P., Přichystal A., Svoboda J. 2017: Hominid visitation of the Moravian Karst during the Middle-Upper Paleolithic transition: New results from Pod Hradem Cave (Czech Republic). Journal of Human Evolution 108, 131-146.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2017: Technology of Moravian Early Szeletian Leaf Point Shaping: a Case Study of Refittings from Moravský Krumlov IV Open-Air Site (Czech Republic). Quaternary International 428, 91-108. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.065 

2016

Nerudová, Z., 2016: Lovci posledních mamutů na Moravě. Studie Centra kulturní antropologie 2. Moravské zemské muzeum, Brno. 

2015

Roblíčková, M., Nerudová, Z. Nývltová Fišáková, M. 2015: Analýza zvířecích kostí z Epigravettienské lokality Brno-Štýřice III, výzkumné sezóny 2012-2014. Archeologické rozhledy 67(4), 627-653.

Nerudová, Z. 2015: On Site Settlement Activities: The Example of the Epigravettian Site of Brno-Štýřice III (Czech Republic). Anthropologie, Vol. 53: 1-2,  245-256.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2015: Moravia between Gravettian and Magdalenian. In: S. Sázelová, M. Novák and A. Mizerová (eds): Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 378–394.

Nerudová, Z., Nývltová Fišáková, M., Míková, J. 2015: Palaeoenvironmental analyses of animal remains from the Kůlna Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Quartär, Band 61, 147-157.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS