Žena a její postavení v tradiční venkovské komunitě

Kunzův salónek Paláce šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Čtvrtek 23. 5. 2024 od 17:30 do 19:00 hod.

Přednášející: PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc. (Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., detašované pracoviště Brno)

Přednáška se zabývá postavením žen v tradiční venkovské komunitě, jejich úlohou v rodině a obci. Soustředí se zejména na svobodné matky, vdovy a neprovdané staré panny a na přístup společenství k jejich většinou neplnoprávnému a často i dehonestujícímu postavení. Věnuje se také opuštěným a osiřelým dětem, jejichž nelehká situace se promítla do folklorního podání v podobě pohádek, pověstí, balad a písní.

Ve spolupráci se Slováckým krúžkem v Brně.

Přednáška bude vysílána živě on-line, více na Facebooku Slováckého krúžku v Brně.

Vstupné zdarma.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS