VIDEO: Let nad návrším Cezavy u Blučiny

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Moravy, která se kromě hrobu germánského velmože z doby stěhování národů proslavila polykulturním osídlením doby bronzové. Výšinné hradiště bylo vybudováno na strategické poloze nad soutokem řeky Svratky a Litavy, podél kterých vedly důležité komunikační a obchodní trasy. Studiu lokality se dlouhodobě věnuje M. Salaš z Archeologického ústavu MZM. Závěry svého dlouholetého výzkumu shrnul v publikaci Návrší Cezavy u Blučiny v mladší době bronzové.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS