"Spojujeme minulost s budoucností" – s Miroslavem Šebelou

S vedoucím Zoologického oddělení MZM Miroslavem Šebelou, který pracuje v Moravském zemském muzeu již od r. 1975, hovoříme nejen o tom, jak se člověk už v dětství stane nadšencem do svého oboru, o oblíbených místech jeho expedic nebo o proměně zoologických výzkumů v prostoru a v čase. Dotýkáme se rovněž darwinismu, ekologie krajiny a konečnosti druhu Homo sapiens, stejně jako jeho současných a budoucích výzkumných projektů. Připravila Hana Svanovská.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS