Nová publikace Jiřího Černého "Sakrální kamenná plastika na Znojemsku"

Moravské zemské muzeum vydalo knihu jevišovického kastelána Jiřího Černého Sakrální kamenná plastika na Znojemsku. V podstatě jde o katalog všech kamenných soch světců na území vymezeném hranicemi okresu Znojmo. Publikace je dokumentována jak slovem, tak obrazem kamenných sochařských děl s námětem biblických a světeckých postav. Autor se v úvodní části zabývá problematikou sakrální kamenné plastiky obecně, jejím časovým vymezením, chronologickou posloupností, ikonografií a přehledem ikonografických námětů a typů. V encyklopedické části je každé jednotlivé dílo popsáno v katalogu členěném abecedně podle lokality.

Mgr. et Ing. Jiří Černý se sakrální kamennou plastikou na Znojemsku intenzivně zabývá již od roku 1984. Znojemsko patří k nejbohatším oblastem v České republice a takových soch zde nalezneme více než 500! O svém zájmu říká: "Téměř veškerý volný čas jsem věnoval cestování po regionu Jižní Moravy a fotografování památek. Kromě rozmanitosti krajiny a přírodních krás mě ohromila především..."

Publikaci můžete objednat na e-shopu MZM.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS