Moravské medaile renezance a baroka

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Čtvrtek 1. 2. 2024 v 17:30 hod.

 

Přednášející: PhDr. Taťána Kučerovská, CSc.


Téma přednášky se zaměřuje na nejstarší fázi medailérství na Moravě ve středoevropském kontextu. Popisuje vznik prvních moravských medailí v první polovině 16. století a přináší poměrně kompletní průzkum renesančních medailí (od 1. poloviny 16. století do 1. poloviny 17. století). O rozkvět barokního medailérského umění na Moravě se mimo jiné zasloužila činnost kroměřížské mincovny, kde se v letech 1613–1759 razily medaile olomouckých biskupů. Jsou to díla vysoké umělecké úrovně, která mnohdy převyšují díla rytců renomovaných medailérských center ve střední Evropě.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS