Mendel Day 2024

Mendelianum, Muzejní 1, Brno
Pátek 8. 3. 2024 od 11 do 17 hod.

Přednášky pro veřejnost, volný vstup do expozic


11:00 - Genetická genealogie v kontextu rodinného a historického výzkumu
Diskuse o praktických záležitostech testování DNA. Přednáší Ing. Michaela Nekardová, Ph.D., Společnost pro genetickou genealogii, z. s.

13:00 - Spory o datum Mendelova narození
Přednáší PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí Centra Mendelianum, Moravské zemské muzeum.

Po celý den volný vstup do expozic Centra Mendelianum.
 

Co je Mendel Day (Mezinárodní Mendelův den)?

Osmého března 1865 přednesl Mendel v Brně závěrečnou část své slavné přednášky, na níž prezentoval světu své objevy, které položily základy genetiky. Myšlenka slavit tento den jako Mendelův vznikla na půdě Mendeliana Moravského zemského muzea v roce 2015 v rámci mezinárodní akce konané ke 150. výročí této události. Od té doby je v této souvislosti 8. březen každoročně připomínán různými akcemi u nás i ve světě. Březnový Mendelův den navazuje na únorový Darwinův den a současně předchází dubnovému světovému Dni DNA. Symbolicky tak propojuje základy moderní vědy o živé přírodě v souladu s během historie.
 

Genetická genealogie v kontextu rodinného a historického výzkumu

Ing. Michaela Nekardová, Ph.D.
Společnost pro genetickou genealogii, z. s.

Genetická genealogie, která kombinuje klasickou genealogii s genetickými testy pro určení příbuznosti, je dnes již celosvětově populárním koníčkem. Genetickogenealogická analýza autozomální DNA umožňuje genealogům rozšířit rodokmeny o neznámé příbuzné či ověřit příbuzenské vztahy. Analýza mužského chromozomu Y a mitochondriální DNA zase poodhaluje migrační historii přímých paternálních a maternálních linií a slouží také ke specifikaci rodových linií mezi příbuznými nalezenými testováním autozomální DNA. V závislosti na dalších zjištěních především z písemných pramenů a fyzické antropologie lze s větší či menší spolehlivostí identifikovat ostatky v případech, kdy velká časová vzdálenost mezi stářím pohřbu a předpokládanými příbuznými nedovoluje použít standardní analýzu autozomální DNA, jako tomu bylo například u identifikace anglického krále Richarda III. v roce 2014 nebo určení pravosti několika vlasových pramenů hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena v roce 2023.

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy a typy genetických analýz a objasnit zavádějící či mylné informace kolující ve veřejném prostoru. Na konkrétních příkladech bude ilustrováno použití metod genetické genealogie v praxi.
 

Spory o datum Mendelova narození

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
Centrum Mendelianum, Moravské zemské muzeum

V literatuře o Mendelovi se od počátku uvádějí dvě data jeho narození: 20. nebo 22. července 1822. To je pochopitelně zdrojem sporu, který se z času na čas připomene v nejrůznějších souvislostech. Nedávná oslava dvoustého výročí Mendelova narození je také nepochybně vhodnou příležitostí k připomenutí základních obrysů tohoto letitého problému. Přes rozdílnost nejrůznějších argumentací, které se v toto sporu objevily, se prakticky všichni autoři nakonec shodnou na jednom, a to že jednoznačné řešení tohoto problému se pravděpodobně nikdy nenajde.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS