Česká televize natáčela v Domě Jiřího Gruši dokument o Pavlu Rychetském

Text: Mgr. Petra Pichlová, Foto: Jan Cága
 

V pondělí 16. května 2022 navštívil Dům Jiřího Gruši vzácný host JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., bývalý disident, prvosignatář Prohlášení Charty 77 a v současné době předseda Ústavního soudu. Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) navštívil v doprovodu štábu České televize vedeném režisérkou Jolanou Matějkovou, která v těchto dnech natáčí televizní dokument s názvem „Poslední mohykán Pavel Rychetský“. Dokument se obrací nejen do Rychetského minulosti, ale reflektuje i jeho současnou práci a povinnosti.

V Moravském zemském muzeu se Pavel Rychetský ve vzpomínkách vracel do své disidentské minulosti. Zhlédnul nejcennější dokumenty, které ODKAZ uchovává ve fondu Pavla Kohouta – zcela první verzi Prohlášení Charty 77 a další dvě pracovní verze s rukopisnými korekturami Václava Havla a Pavla Kohouta. Pavel Rychetský patří k prvním signatářům Prohlášení Charty 77, v dokumentu tak zazní jeho autentické vzpomínky na okolnosti, které jeho podpis provázely. Listoval také dalším unikátem podsbírky ODKAZu, a to tzv. Knihami Charty 77. Ty stále mají pro Pavla Rychetského osobní důležitost. Jsou totiž jeho vlastním dílem, jako právnímu expertu Charty 77 se mu pod odborný dohled dostávaly články a dopisy dalších chartistů, které shromáždil do tří strojopisných svazků. Před několika lety je Moravskému zemskému muzeu věnoval. Všechny dokumenty představují důležité svědectví minulosti ne tak dávné a ještě stále živé.

Je nám proto ctí, že se Moravské zemské muzeum stalo nedílnou součástí života běhu tak vzácné osobnosti, jakou Pavel Rychetský dozajista je.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS