Terénní výzkumy Ústavu Anthropos

Zpět na Ústav Anthropos
 

2021: Brno-Štýřice, Vídeňská 11. Záchranný výzkum epigravettienské lokality (společně s Z. Nerudovou z CKA MZM a Archaia Brno o.s.p.). Vedoucí: P. Neruda, Z. Nerudová.

2019: Modrá. Spolupráce na záchranném výzkumu raně středověké sídlištní jámy s pohřbem člověka a zvířat. Výzkum provedlo Centrum slovanské archeologie: L. Galuška.

2018-2020: Záchranné výzkumy na slovanském pohřebišti v lokalitě “Na Valách“ ve Starém Městě v souvislosti s novou výstavbou (ve spolupráci s CSA MZM a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti)

2017: Ostrovačice. Záchranný výzkum středověkého hřbitova ve spolupráci s Archeologickým ústavem. Vedoucí: Z. Hájek.

2012: Výzkum středopaleolitické lokality na nádvoří Filozofické fakulty MUNI, Arne Nováka 1 (ve spolupráci s Archaia Brno o.s.p.)

2011-dosud: Dlouhodobý výzkum v jeskyni Barové (Moravský kras). Studium osteologických pozůstatků fauny druhé poloviny poslední doby ledové. Vedoucí: M. Roblíčková.

2010–2015: Revizní sondáž v horním vchodu jeskyně Výpustku. Pokus o nalezení intaktních sedimentů a rekonstrukci stratigrafie. Vedoucí: P. Neruda

2009: Brno-Štýřice III (Vídeňská ulice). Záchranný archeologický výzkum v okolí paleolitické lokality Brno-Štýřice (Vídeňská ulice). Prováděno společně s Archaia Brno o.s.o. (archeologická akce A18/2009). Vedoucí: P. Neruda, Z. Nerudová.

2007: Ostrov u Macochy – jeskyně Balcarka. Záchranný výzkum zadní části vstupu do jeskyně Balcarky v souvislosti s rekonstrukčními pracemi Správy jeskyní Moravského krasu.

2005: Výzkum nové lokality Pravlov IVd. Vedoucí P. Neruda a Z. Nerudová.

2005–xxx: Sondáže v oblasti Dolních Kounic. V rámci sondážních prací se zkoumaly stratigrafické podmínky na povrchových lokalitách s cílem nalézt intaktní paleolitické vrstvy. Pravlov I, III, IV, IX, Dolní Kounice I, II, IV, IX, X, Mělčany I. Podporováno grantem MK ČR č. RK 04P03OMG012 a MK00009486202. Vedoucí: P. Neruda, Z. Nerudová.

2000–2004: Výzkum stratigrafických podmínek na známých povrchových lokalitách s cílem nalézt intaktní paleolitické vrstvy. Vedrovice I, Ia, II, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI, VII, VIII, Jezeřany II, IV, Maršovice I, Ia, II, IV, V, IX, Moravský Krumlov IV. Podporováno grantem MK ČR č. MK ČR č. RK99P03OMG016. Vedoucí: P. Neruda, Z. Nerudová.

2000–2004: Výzkum polykulturní lokality Moravský Krumlov IV. Výzkum byl podporován grantovými projekty MK ČR č. RK99P03OMG016 a MK ČR č. RK 04P03OMG012. Vedoucí: P. Neruda a Z. Nerudová.

2001–2002: Výzkum jeskyně Puklinové. Záchraný výzkum malé jeskyňky v jižní části Moravského krasu se zaměřením na dohledání stratigrafické pozice antropologických nálezů, učiněných amatérskými badateli. Vedoucí: K. Valoch, P. Neruda, Z. Nerudová.

2000: Výzkum staropaleolitické sídlištní struktury na Dominikánském náměstí v Brně (vedoucí M. Oliva v rámci zachraňovacího výzkumu organizace Archaia).

1999: Ostrov u Macochy – jeskyně Balcarka. Předběžný archeologicko - paleontologický výzkum v prostoru "Muzeum". Vedoucí: P. Neruda, spolupráce L. Seitl.

1995: Sondáž na gravettienské lokalitě Hošťálkovice II – Hladový vrch. Vedoucí Z. Nerudová.

1994-2021 Výzkum pravěkého hornictví v Krumlovském lese. Vedoucí M. Oliva.

1992-1994 Výzkum stanice Vedrovice Ia, aurignacien a střední paleolit. Vedoucí M. Oliva.

1986–1991: Milovice I. Výzkum aurignacienského a gravettienského sídliště. Vedoucí M. Oliva.

1961–1976: Interdisciplinární výzkum jeskyně Kůlny v Moravském krasu. Vedoucí Karel Valoch.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS