Škola v muzeu

Zpět na Programy pro školy


Projekt je připravený Moravským zemským muzeem ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše a Ministerstvem kultury ČR.


Projekt připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízí základním a středním školám vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP a určená konkrétním věkovým skupinám. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, kterým učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

V podzimním semestru 2022 není program Škola v muzeu realizován.

Ročník 2022

Program ve stálé expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20.století

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ

Lekce, která je úzce spojena s výstavou Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, se bude věnovat turbulentnímu období našich dějin, tedy protektorátu a následujícím 50. létům. Za aktivní participace studentů, dojde k představení základních problémů obou zmiňovaných období, a to nejen v rámci Moravy a Brna, ale i celorepublikového charakteru. Studenti by na konci měli vědět, jak fungoval protektorát, více o životě běžných lidí i o činnosti odboje. Základním okruhem pro poznání 50. let pak bude propaganda, od které se dostaneme k některým aspektům jejího vlivu na společnost, tedy politickým procesům a zajímavým osudům českých sportovců během 50. let. Vše bude probíhat s aktivním zapojením výstavy a studenti tak budou mít dějiny doslova na dosah ruky.

Program ve stálé expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20.století

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ

Lekce v rámci projektu Škola v muzeu se bude věnovat 60. létům a normalizaci. Pozornost bude upřena nejen na celorepublikovou situaci, ale také na dění v Brně. 60. léta budou představena za pomocí kultury s důrazem na novou vlnu českých filmů. Také dojde k představení často opomíjených obětí okupace 1968. Žáci se o normalizaci dozvědí více díky představení oslav a disentu. Celá lekce klade důraz na aktivní participaci žáků a jejich částečně badatelskou práci.

Program ve stálé expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20.století

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia

V rámci tohoto programu se žáci seznámí s listopadovými událostmi roku 1989, především s důrazem na Brno, součástí bude také přiblížení celorepublikového kontextu Sametové revoluce. Žáci se dozví, co pádu komunistického režimu předcházelo a jaký vývoj poté následoval. S pomocí expozice bude žákům představeno dění ve společnosti, která se spojila a vyjádřila nespokojenost s nastaveným zřízením ve většině republiky. V rámci programu se studenti seznámí s děním po 17. listopadu 1989 v Brně den po dni a s důrazem na důležitou roli studentů a divadelníků. Rovněž budou představena místa, která se k listopadovým událostem v Brně vážou.

Objednávky, dotazy

Pro objednávku konkrétních vzdělávacích programů kontaktujte lektora daného programu, případně sdělte svůj dotaz na e-mailové adrese níže.

Podrobnosti k projektu: proskoly@mzm.cz

Cena za žáka/studenta: zdarma

Setkání s učiteli

Reference

ČT 1 - Události v regionech (28. 5. 2013) - Studenti Masarykovy univerzity vyučují v Moravském zemském muzeu 

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS