Óóó Indiáni - výukový program

Výukový interaktivní program navazující na stejnojmennou výstavu Dětského muzea MZM

Datum: od 14. září 2021 do 30. června 2022

Místo: Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno, vždy v úterý až pátek

Začátky programů: v 9:00, v 10:30, ve 12:00 a ve 13:30 hodin nebo dle domluvy

Časový rozsah programu: 60 - 90 minut

Vstupné: 45,- Kč za žáka

Vzdělávací program: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Věková skupina: MŠ předškolního věku, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz

Hlavním cílem výstavy je přiblížit dětskému návštěvníkovi zábavnou a hravou formou historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky, zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy.
 

Obsah a cíle programu pro MŠ, 1. - 4. třídu ZŠ

Účastníci programu se prostřednictvím didaktických pomůcek a interaktivních prvků postupně seznamují s  životem původních indiánských národů napříč severoamerickým kontinentem. Pomocí aktivit a her děti samy dokáží popsat jejich každodenní způsob života i pohled na svět. V programu děti čekají pohybové a hudební hry, vyprávění, výtvarná aktivita i přírodniny na dosah.

Obsah a cíle programu pro 5. - 9. třídu ZŠ:

Účastníci programu na základě indicií, symbolů a atributů kooperativní formou v malých skupinách objevují a shromažďují informace (práce s texty a exponáty ve výstavě) o způsobu života a pohledu na svět různých indiánských národů, které následně prezentují. Program probíhá pod vedením lektorky Dětského muzea formou prožitkových aktivit, které podporují rozvoj klíčových kompetencí. Součástí programu je rovněž výtvarná aktivita.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS