Knihovna Moravského zemského muzea

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno
 

Sídlo

Kapucínské nám. 8
tel.: +420 533 435 264
e-mail: knihovna@mzm.cz


Vědecká knihovna MZM

Vedoucí oddělení

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. 
Akvizice, katalogizace, správa fondu, správa AKS, meziknihovní výměna, správa knihovny Oddělení dějin divadla a muzeologické knihovny
tel.: +420 533 435 259, +420 533 435 264
e-mail: vvalentova@mzm.cz

 

 

Zaměstnanci

 • Ivona Spilková - evidence a katalogizace periodik, meziknihovní výpůjční služby, služby čtenářům
  tel.: +420 533 435 264, e-mail: ispilkova@mzm.cz
 • PhDr. Pavla Seitlová - překlady a tlumočení pro potřeby MZM
  tel.: +420 533 435 214, e-mail: pseitlova@mzm.cz
 • Irena Rozsypalová - správa knihovny a archivu Ústavu Anthropos
  tel.: +420 533 435 225, e-mail: irozsypalova@mzm.cz
 • Dana Konečná - správa knihovny Archeologického, Zoologického a Mineralogicko-petrografického oddělení
  tel.: +420 533 435 218, +420 515 910 506, e-mail: dkonecna@mzm.cz
 • Helena Hrdličková - správa knihovny Archeologického oddělení MZM
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: hhrdlickova@mzm.cz
 • Jana Sixtová - správa knihovny Etnografického ústavu MZM
  tel.: +420 542 422 369, e-mail: jsixtova@mzm.cz
 • Ilona Dohnálková - správa knihovny Oddělení dějin hudby a Oddělení dějin literatury MZM
  tel.: +420 515 910 485, e-mail: idohnalkova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Knihovna MZM spravuje přes 450 tisíc odborných publikací a periodik ze společenskovědních, uměnovědných a přírodovědných oborů. Své služby poskytuje nejen zaměstnancům muzea, ale i široké veřejnosti. Většina literatury je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Trvalé aktivity

Knihovní řád knihovny Moravského zemského muzea

Semináře

 • 48. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií: Ve dnech 17. až 19. září 2024 se uskuteční 48. seminář knihovníků muzeí a galerií, který pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti tradičně připravuje Knihovnická komise AMG. V letošním roce se organizace semináře ujalo Moravské zemské muzeum v Brně. Odborný program bude věnován roli knihoven muzeí a galerií mezi paměťovými institucemi, budování sbírky a trvalému uchování tradičních knižních dokumentů, digitalizaci a zavádění nových technologií. Více zde.

Archiv Moravského zemského muzea

 • Mgr. Jan Obrovský
  tel.: +420 533 435 266
  e-mail: jobrovsky@mzm.cz


Charakteristika oddělení

V archivu Moravského zemského muzea jsou uloženy dva základní archivní fondy, které sestávají z písemností vzešlých činností muzea od příprav jeho vzniku do dnešních dní. Fond Františkova muzea postihující časové rozpětí let 1808-1899 a fond Moravského zemského muzea je veden od roku 1900 až do současnosti. Archivní fond Františkova muzea je torzovitý, většina tehdejší agendy je uložena v Moravském zemském archivu. Fondy jsou průběžně zpracovávány a digitalizovány.

Dalších více než padesát archivních fondů je uloženo na odborných odděleních MZM.

Archivní fondy jsou po předchozí domluvě přístupné badatelům.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS