O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
25
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

custom coursework writing service Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Ústav Anthropos

essay writing company reviews Adresa:
Zelný trh 7
659 37, Brno
tel.: +420 533 435 224
fax: +420 542 219 511

help writing papers Vedoucí oddělení:

source link online dissertations doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
tel.: +420 533 435 230
e-mail: pneruda(zav.)mzm.cz

custom law essay

write my paper in 3 hours Archeologické pracoviště:

 • watch doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. – paleolit a mezolit v českých zemích, exploatace kamenných surovin v pravěku českých zemích; redaktor časopisu ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae sociales
  tel.: +420 533 435 224, e-mail: moliva(zav.)mzm.cz, bibliografievýběrová bibliografie s anotacemi od r. 2001
 • follow url doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. – kurátor ústavu, středopaleolitické technologie a problematika exploatace zdrojů kamenných surovin
  tel.: +420 533 435 230, e-mail: pneruda(zav.)mzm.cz (více )
 • essay writer services Oldřich Kroupa (emeritní pracovník)

Antropologické pracoviště 

 • RNDr. Zdeněk Tvrdý – kurátor; fyzická antropologie, antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků, assistant editor časopisu Anthropologie
  tel.: +420 533 435 237, e-mail: ztvrdy(zav.)mzm.cz
 • RNDr. Martina Fojtová, Ph.D. – preparátor-restaurátor; lidský kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 215, e-mail: mfojtova(zav.)mzm.cz
 • Yvona Kovaříková – restaurátor; lidský kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 226, e-mail: ykovarikova(zav.)mzm.cz
 • RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. (emeritní pracovník) – kurátor; fyzická antropologie, pohřební ritus doby bronzové
  tel.: +420 533 435 227, email: mdockalova(zav.)mzm.cz 

Paleontologické pracoviště

 • Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. – kurátor, osteoarcheologické zpracování pleistocénní a holocenní fauny
  tel.: +420 533 435 232, e-mail: mroblickova(zav.)mzm.cz 
 • Silvie Černocká – restaurátor–konzervátor, zvířecí kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 229, e-mail: scernocka(zav.)mzm.cz 

Ostatní pracovníci

 • Irena Rozsypalová – knihovník-dokumentátor
  tel.: +420 533 435 225, e-mail: irozsypalova(zav.)mzm.cz 
 • Tamara Janků – technický dokumentátor
  tel.: +420 533 435 231
 • Oldřich Kroupa – preparátor-konzervátor
  tel.: +420 533 435 229  

Charakteristika oddělení

 • Paleontologie a antropologie pravěkých populací
 • Archeologie a přírodní prostředí pleistocénu
 • Pravěká těžba kamenných surovin

Výzkumná činnost:

 • Antropologický a zooarcheologický výzkum lokality Velim u Kolína – Marta Dočkalová
 • Antropologicko-lékařský průzkum Jošta Lucemburského, markraběte moravského (1354-1411) – Marta Dočkalová.
 • Historické zhodnocení přínosu a podílu rodu Lucemburků na utváření moravských dějin a české státnosti - spoluřešitelka Marta Dočkalová, institucionální grant MZM.
 • Archeologický výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála - Karel Valoch; grant National Geographic Society, Washington, 1996-1998.
 • Jeskyně Kůlna – sídliště neandertálců – lovců jeskynních medvědů. Karel Valoch, Luděk Seitl. Henry Ford European Conservation Awards 1998.
 • Těžba a zpracování kamenných surovin v pravěku - Martin Oliva, Petr Neruda
 • Civilizace lovců mamutů na Moravě - Martin Oliva
 • Střední paleolit v moravských jeskyních - Petr Neruda
 • Levalloiské tradice v počátcích mladého paleolitu - Zdeňka Nerudová
 • Výzkum jeskyně Puklinové v Moravském krasu - Karel Valoch, Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, od roku 2001
 • Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese – řešitel Martin Oliva, spoluřešitel Petr Neruda. Grant MK ČR č. KZ 97 P01 OMG 070. Doba řešení 1997-2000.
 • Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka – řešitel Petr Neruda, spoluřešitel Zdeňka Nerudová. Grant MK ČR č. RK99P03OMG016. Doba řešení 1999-2002.
 • Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV - 2003 Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, probíhá od roku 2000. odkaz na stránky s archeologickým výzkumem.
 • Krumlovský les 2003
 • Moravský Krumlov IV - 2004
 • Archeologické výzkumy 2005

Trvalé aktivity:

 • Spolupráce s Ústavem antropologie PřF MU na tvorbě a průběžném doplňování databáze lidských kosterních pozůstatků, viz: http://databazelkp.sci.muni.cz/cs/hlavni_strana/ , která obsahuje informace o lidských kosterních pozůstatcích odkrytých v průběhu archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska. V této databázi lze podle zadaných parametrů vyhledávat informace o lidských kosterních pozůstatcích uložených ve sbírkách MZM. 
 • Knihovna je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem, zaměřeným na archeologii paleolitu a mezolitu; etnologii, kulturní a fyzickou antropologii; osteologii a geologii pleistocénu; veškeré fondy jsou určeny k prezenčnímu studiu; výpůjční hodiny pro veřejnost - po předchozí telefonické dohodě. Kontakt: Irena Rozsypalová , tel.: 542321205, kl. 225, irozsypalova@mzm.cz 
 • Poradenství - archeologický materiál (kámen, kost), antropologický a osteologický materiál
 • Studijní možnosti - archeologický, antropologický a osteologický materiál po dohodě s vedoucími jednotlivých pracovišť

Publikace a periodika

 • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
 • Anthropologie – International Journal of the Science of Man
 • MORAVSKÝ KRUMLOV IV. - Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě (Petr Neruda – Zdeňka Nerudová (eds.)), Anthropos Studies Vol. 29, N.S. 21. Brno 2009
 • JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU (Zdeňka Nerudová (ed.)), Anthropos Studies Vol. 31, N.S. 23. Brno 2010
 • AURIGNACIEN NA MORAVAĚ / L‘Aurignacien en Moravie (Martin Oliva), Studie  Muzea Kroměřížska  87, Kroměříž 1987
 • CIVILIZACE MORAVSKÉHO PALEOLITU A MEZOLITU (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC MORAVIA (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • GRAVETTIEN NA MORAVĚ (Martin Oliva) Brno – Praha 2007
 • SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU. Otázka struktur s mamutími kostmi / MILOVICE SITE OF MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS. The question of Mammoth bone structures (Martin Oliva (ed.)), Anthropos N.S. 19. Brno 2009
 • PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě / PREHISTORIC MINING IN THE KRUMLOVSKÝ LES (Southern Moravia). Origin and development of an industrial-sacred landscape (Martin Oliva), Anthropos Studies Vol. 32, N.S. 24. Brno 2010
 • OBRAZY Z VÝZKUMU MORAVSKÉHO PALEOLITU (Martin Oliva – Petr Kostrhun), MZM Brno 2009
 • MUŠOV I (okr.Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě (Karel Valoch (ed.)) Anthropos Studies Vol.  30, N.S. 22. Brno 2008 
 • NEJSTARŠÍ UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY (Karel Valoch  - Martina Lázničková Galetová (edd.)), MZM- ARÚ Brno 2009
 
 Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz