O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Adresa:
Zelný trh 7
659 37, Brno
tel.: +420 533 435 224
fax: +420 542 219 511

Vedoucí oddělení:

doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.

tel.: +420 533 435 230
e-mail: pnerudamzm.czArcheologické pracoviště:

 • doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. – paleolit a mezolit v českých zemích, exploatace kamenných surovin v pravěku českých zemích; redaktor časopisu ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae sociales
  tel.: +420 533 435 224, e-mail: molivamzm.cz, bibliografievýběrová bibliografie s anotacemi od r. 2001
 • doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. – kurátor ústavu, středopaleolitické technologie a problematika exploatace zdrojů kamenných surovin
  tel.: +420 533 435 230, e-mail: pnerudamzm.cz (více )
 • Oldřich Kroupa (emeritní pracovník)

Antropologické pracoviště 

 • RNDr. Zdeněk Tvrdý – kurátor; fyzická antropologie, antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků, assistant editor časopisu Anthropologie
  tel.: +420 533 435 237, e-mail: ztvrdymzm.cz
 • RNDr. Martina Fojtová, Ph.D. – preparátor-restaurátor; lidský kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 215, e-mail: mfojtovamzm.cz
 • Yvona Kovaříková – restaurátor; lidský kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 226, e-mail: ykovarikovamzm.cz
 • RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D. (emeritní pracovník) – kurátor; fyzická antropologie, pohřební ritus doby bronzové
  tel.: +420 533 435 227, email: mdockalovamzm.cz 

Paleontologické pracoviště

 • Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. – kurátor, osteoarcheologické zpracování pleistocénní a holocenní fauny
  tel.: +420 533 435 232, e-mail: mroblickovamzm.cz 
 • Silvie Černocká – restaurátor–konzervátor, zvířecí kosterní materiál
  tel.: +420 533 435 229, e-mail: scernockamzm.cz 

Ostatní pracovníci

 • Irena Rozsypalová – knihovník-dokumentátor
  tel.: +420 533 435 225, e-mail: irozsypalovamzm.cz 
 • Tamara Janků – technický dokumentátor
  tel.: +420 533 435 231
 • Oldřich Kroupa – preparátor-konzervátor
  tel.: +420 533 435 229  

Charakteristika oddělení

 • Paleontologie a antropologie pravěkých populací
 • Archeologie a přírodní prostředí pleistocénu
 • Pravěká těžba kamenných surovin

Výzkumná činnost

 • Antropologický a zooarcheologický výzkum lokality Velim u Kolína - Marta Dočkalová
 • Antropologicko-lékařský průzkum Jošta Lucemburského, markraběte moravského (1354-1411) - Marta Dočkalová
 • Historické zhodnocení přínosu a podílu rodu Lucemburků na utváření moravských dějin a české státnosti - spoluřešitelka Marta Dočkalová, institucionální grant MZM
 • Archeologický výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála - Karel Valoch; grant National Geographic Society, Washington, 1996-1998
 • Jeskyně Kůlna – sídliště neandertálců – lovců jeskynních medvědů. Karel Valoch, Luděk Seitl. Henry Ford European Conservation Awards 1998
 • Těžba a zpracování kamenných surovin v pravěku - Martin Oliva, Petr Neruda
 • Civilizace lovců mamutů na Moravě - Martin Oliva
 • Střední paleolit v moravských jeskyních - Petr Neruda
 • Levalloiské tradice v počátcích mladého paleolitu - Zdeňka Nerudová
 • Výzkum jeskyně Puklinové v Moravském krasu - Karel Valoch, Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, od roku 2001
 • Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese – řešitel Martin Oliva, spoluřešitel Petr Neruda. Grant MK ČR č. KZ 97 P01 OMG 070. Doba řešení 1997-2000.
 • Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka – řešitel Petr Neruda, spoluřešitel Zdeňka Nerudová. Grant MK ČR č. RK99P03OMG016. Doba řešení 1999-2002.
 • Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV - 2003 Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, probíhá od roku 2000. odkaz na stránky s archeologickým výzkumem.
 • Krumlovský les 2003
 • Moravský Krumlov IV - 2004
 • Archeologické výzkumy 2005

Trvalé aktivity

 • Spolupráce s Ústavem antropologie PřF MU na tvorbě a průběžném doplňování databáze lidských kosterních pozůstatků, viz: http://databazelkp.sci.muni.cz/cs/hlavni_strana/ , která obsahuje informace o lidských kosterních pozůstatcích odkrytých v průběhu archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska. V této databázi lze podle zadaných parametrů vyhledávat informace o lidských kosterních pozůstatcích uložených ve sbírkách MZM. 
 • Knihovna je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem, zaměřeným na archeologii paleolitu a mezolitu; etnologii, kulturní a fyzickou antropologii; osteologii a geologii pleistocénu; veškeré fondy jsou určeny k prezenčnímu studiu; výpůjční hodiny pro veřejnost - po předchozí telefonické dohodě. Kontakt: Irena Rozsypalová , tel.: 542321205, kl. 225, irozsypalova@mzm.cz 
 • Poradenství - archeologický materiál (kámen, kost), antropologický a osteologický materiál
 • Studijní možnosti - archeologický, antropologický a osteologický materiál po dohodě s vedoucími jednotlivých pracovišť

Vzácný objev lebky nosorožce

100. výročí narození doc. Karla Valocha

Publikace a periodika

 • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
 • Anthropologie – International Journal of the Science of Man
 • MORAVSKÝ KRUMLOV IV. - Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě (Petr Neruda – Zdeňka Nerudová (eds.)), Anthropos Studies Vol. 29, N.S. 21. Brno 2009
 • JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU (Zdeňka Nerudová (ed.)), Anthropos Studies Vol. 31, N.S. 23. Brno 2010
 • AURIGNACIEN NA MORAVAĚ / L‘Aurignacien en Moravie (Martin Oliva), Studie  Muzea Kroměřížska  87, Kroměříž 1987
 • CIVILIZACE MORAVSKÉHO PALEOLITU A MEZOLITU (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC MORAVIA (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • GRAVETTIEN NA MORAVĚ (Martin Oliva) Brno – Praha 2007
 • SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU. Otázka struktur s mamutími kostmi / MILOVICE SITE OF MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS. The question of Mammoth bone structures (Martin Oliva (ed.)), Anthropos N.S. 19. Brno 2009
 • PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě / PREHISTORIC MINING IN THE KRUMLOVSKÝ LES (Southern Moravia). Origin and development of an industrial-sacred landscape (Martin Oliva), Anthropos Studies Vol. 32, N.S. 24. Brno 2010
 • OBRAZY Z VÝZKUMU MORAVSKÉHO PALEOLITU (Martin Oliva – Petr Kostrhun), MZM Brno 2009
 • MUŠOV I (okr.Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě (Karel Valoch (ed.)) Anthropos Studies Vol.  30, N.S. 22. Brno 2008 
 • NEJSTARŠÍ UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY (Karel Valoch  - Martina Lázničková Galetová (edd.)), MZM- ARÚ Brno 2009
 
vyrobila www.omegedesign.cz