doc. Petr Neruda, Ph.D.

Zpět na Ústav Anthropos

e-mail: pneruda@mzm.cz

telefon: +420 533 435 230


Web of Science ResearcherID: D-7239-2011

ORCID ID: 0000-0001-5017-9107

Petr Neruda na: Publons; SCOPUS; Research Gate; Academia.edu

Odborné zaměření

  • Archeologie paleolitu
  • Technologie a typologie středního a mladého paleolitu
  • Kamenné suroviny a zdroje v paleolitu Moravy
  • Identifikace sídelních a sídlištních struktur prostřednictvím geografických informačních systémů


Curriculum vitae

Narozen 10. března 1970 ve Frýdku-Místku

1989-1995: studium na Filozofické fakultě MU v Brně, obor archeologie, diplomová práce: "Ekonomie využití surovin v mladém paleolitu Ostravska"

1996-2003: externí postgraduální studium na FF MU Brno, obor archeologie, disertační práce: "Střední paleolit v moravských jeskyních"

Od roku 1993 zaměstnán v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, od roku 1997 jako kurátor ústavu.

Od roku 1998 přednáší jako odborný asistent "Ústavu historie a muzeologie" na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Od roku 2010 zástupce vedoucího ústavu Anthropos

Od roku 2019 vedoucí Ústavu Anthropos


Odborné stáže

Technologie výroby kamenných nástrojů. Archéodrome de Bourgogne, F-21190 Meursault, France; 1993 (2 týdny)

Université Paris X – Nanterre, Metody paleolitického výzkumu – lokalita Barbas, 1993 (1 týden)

Kvartérní škola: Archeologické a geologické lokality Německa, 2007 (1 týden)

Kvartérní škola: Archeologické a geologické lokality Slovenska, 2008 (1 týden)

Kvartérní škola: Archeologické a geologické lokality Polska, 2009 (1 týden)

Statistika ve společenských vědách v programovém systému STATISTIKA. Odborný kurz, Praha 25. - 26. 10. 2012

Technologie  de  la  pièrre  taillée  Préhistorique : methodologie et initiation pratique, Campagne (Dordogne), Francie, 2015


Členství v organizacích, expertních skupinách a poradních sborech

2010–2015: člen Vědecké rady Moravského zemského muzea

od 2010 člen polské vědecké skupiny SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie

od 2011 člen Poradního sboru ředitele MZM pro sbírkotvornou činnost

od 2011 člen odborné sekce UISPP - Settlement Dynamics of the Middle Palaeolithic and the Middle Stone Age (vedoucí Nick Conard - Anne Delagnes)

od 2013 člen redakční rady časopisu "Archeologické výzkumy na Vysočině" (AVV)

od roku 2013 člen redakční rady časopisu Anthropologie

2013–2016: člen hodnotícího panelu GAČR (P405)

od 2014 člen odborné sekce UISPP - „Middle Palaeolithic bifacial tools, backed bifaces and leaf points in Western Eurasia” (vedoucí Árpad Ringer)

2014–2016: místopředseda panelu GAČR (P405) a člen oborové komise (OK 4) GAČR

Od roku 2022 člen vědecké rady Národního muzea


Realizované výzkumy

2019-2022: Hošťálkovice II – Hladový vrch. (společně s Z. Nerudovou, CKA)

2000-2004: Moravský Krumlov IV. Výzkum mnohavrstvé lokality v oblasti Krumlovského lesa


Realizované konference

Konference OIS 3 - Brno, 15.-17.3.2010, Pavilon Anthropos. Organizátoři: Lenka Lisá, Zdeňka Nerudová, Petr Neruda, Miriam Nývltová Fišáková

Konference SKAM 2012, Brno, 8.-11.10.2011. Organizátoři: Zdeňka Nerudová, Petr Neruda

Organizátor (spoluorganizátor Andrzej Wiśniewski) odborné sekce A24 - The Life of the Lithic Tools in the Palaeolithic: Identification and Interpretation - 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 4.-8. September 2013 Pilsen (Czech Republic)


Výstavní projekty

S M. Olivou spoluautor výstavy "Záhady pravěkých těžařů v Krumlovském lese", pavilon Antropos Moravského zemského muzea, Brno 2000.

Technický garant výstavy "Homo, homo, ... homo?" ("Missing Links Alive!") zapůjčené od United Exhibition, Kodaň. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác květen - září 1999.

Autor scénáře "Stránská skála - sídliště pravěkého člověka" - výstava v rámci pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Brno 2001.

"Technologie ve starší a střední době kamenné" - společně se Z. Nerudovou autor scénáře části nové expozice pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Brno 2006.

Autor scénáře k video sekvencím pro výstavu "První zemědělci. Život a smrt v mladší době kamenné, Vedrovice". Brno, Dietrichsteinský palác MZM, 1. 4. 2009 10. 10. 2009

Čas neandertálců, výstava, Brno, Pavilon Anthropos, MZM, 2016-2017.


Bibliografie

2022

Romagnoli, F., Chabai, V., Gravina, B., Hérisson, D., Hovers, E., Moncel, M.-H., Peresani, M., Uthmeier, T., Bourguignon, L., Chacón, M.G., Modica, K.D., Faivre, J.-P., Kolobova, K., Malinsky-Buller, A., Neruda, P., Garaizar, J.R., Weiss, M., Wiśniewski, A., Sykes, R.W. 2022: Chapter 10 - Neanderthal technological variability: A wide-ranging geographical perspective on the final Middle Palaeolithic, in: Romagnoli, F., Rivals, F., Benazzi, S. (Eds.), Updating Neanderthals, Academic Press, pp. 163-205.

2021

Williams, F.L.E., Schmidt, C.W., Droke, J.L., Neruda, P., Willman, J.C., Becam, G., de Lumley, M.-A. 2021: Reconstructing the Diet of Kůlna 1 from the Moravian Karst (Czech Republic). Journal of Paleolithic Archaeology 4 (21).

Nerudová, Z., Neruda, P., Hamrozi, P. 2021: Statistical and geographical modelling of Moravian (Czech Republic) Late Upper Palaeolithic occupation, Quaternary International 581-582, 175-189.

Neruda, P. 2021: Deconstructing the Middle/Upper Palaeolithic Transition in Moravia (Czech Republic), in: Gaudzinski-Windheuser, S., Jöris, O. (Eds.), The Beef behind all Possible Pasts. The Tandem-Festschrift in Honour of Elaine Turner and Martin Street, Propylaeum, Heidelberg, pp. 211–228.

Adameková, K., Lisá, L., Neruda, P., Petřík, J., Doláková, N., Novák, J., Volánek, J. 2021: Pedosedimentary record of MIS 5 as an interplay of climatic trends and local conditions: Multi-proxy evidence from the Palaeolithic site of Moravský Krumlov IV (Moravia, Czech Republic), CATENA 200, 105174.

2020

Reade, H., Grimm, S.B., Tripp, J.A., Neruda, P., Nerudová, Z., Roblíčková, M., Sayle, K.L., Kearney, R., Brown, S., Douka, K., Higham, T.F.G., Stevens, R.E. 2020: Magdalenian and Epimagdalenian chronology and palaeoenvironments at Kůlna Cave, Moravia, Czech Republic, Archaeological and Anthropological Sciences 13, 4.

Nerudová, Z., Neruda, P., Hamrozi, P. 2020: Statistical and geographical modelling of Moravian (Czech Republic) Late Upper Palaeolithic occupation, Quaternary International.

Nerudová, Z., Neruda, P., 2020. Badatelský výzkum lokality Hošťálkovice II – Hladový vrch (okr. Ostrava-město), Přehled výzkumů 61, 39–46.

Neruda, P., Oliva, M. 2020: ČAS LOVCŮ (starší a střední doba kamenná – paleolit a mezolit, cca 1 000 000–5500 př. Kr.) in: Novák, M. (Ed.), Blanensko a Moravský kras v pravěku, Muzeum Blanenska, p.o., Blansko, pp. 23-55, 237-251.

Nejman, L., Hughes, P., Sullivan, M., Wright, D., Mosig Way, A., Skopal, N., Mlejnek, O., Škrdla, P., Lisá, L., Kmošek, M., Nývltová Fišáková, M., Králík, M., Neruda, P., Nerudová, Z., Přichystal, A., 2020: Preliminary report of the 2019 excavationat Švédův Stůl Cave in the Moravian Karst, Přehled výzkumů 61, 11-19.

2019

Nerudová, Z., Hromadová, B., Neruda, P., Zelenka, F. 2019: One ring to interpret. Bone ring-type adornment from the Epigravettian site Bratčice (Moravia, Czech Republic), Quartär 66, 187–200.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2019: Technology of Early Szeletian leaf point shaping: a refitting approach, Archaeological and Anthropological Sciences 11, 4515-4538.

Neruda, P., Lisá, L., Nerudová, Z., Bajer, A. 2019: Identification of the MIS 4 in the Kůlna Cave (Czech Republic) and its Implication for Chronostratigraphic Model of the Cave, Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age, 61st Annual Meeting in Erkrath, April 23rd – April 27th 2019, Abstract book, Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e. V. - Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, pp. 46-47.

Neruda, P., Kot, M. 2019: Different methodological approaches – different results? A case study of bifacial pieces from Moravský Krumlov IV, layer 0, in: Ulanowska, A., Wagner, M. (Eds.), Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (9-13.12.2019 r.). Book of Abstracts, University of Warsaw, Warszawa, p. 61.

Neruda, P. 2019: Moravia between Neanderthals and Anatomically Modern Humans, The Cultural Geography of the Palaeolithic in the Fast-European Plain: From the Micoquian to the Epigravettian, 10–16 of September 2019, Book of Abstracts, Moscow, p. 28.

2018

Lisá, L., Neruda, P., Nerudová, Z., Nejman, L. 2018: Podhradem Interstadial; A critical review of the middle and late MIS 3 (Denekamp, Hengelo) in Moravia, Czech Republic. Quaternary Science Reviews 182, 191-201.

Neruda, P., Lázničková-Galetová, M. 2018: Retouchers from mammoth tusks in Middle Palaeolithic. Case study from Kůlna Cave layer 7a1 (Czech Republic), in: J.M. Hutson, A. García Moreno, E.S. Noack, E. Turner, A. Villaluenga Martínez, S. Gaudzinski (Eds.): The Origins of Bone Tool Technologies. "Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology" Conference at Schloss Herrenhausen in Hannover, Germany, 21.- 23. October 2015 Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 215-233.

Neruda, P., Patáková, Z., Pyka, G., Doláková, N., Hladilová, Š., Oliva, M. 2018: Universe Inside Dolní Věstonice Venus, 60th Annual Meeting in Tarragona, April 3rd – April 7th 2018, Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age, Erlangen, pp. 39-40.

Neruda, P., 2018. Settlement Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Societies in north Moravia and Czech Silesia (Czech Republic), Památky archeologické 109, 5-36.

2017

Nerudová, Z., Neruda, P. 2017: Technology of Moravian Early Szeletian leaf point shaping: A case study of refittings from Moravský Krumlov IV open-air site (Czech Republic), Quaternary International 428, Part A, 91-108.

Neruda, P. 2017: GIS analysis of the spatial distribution of Middle Palaeolithic artefacts in Kůlna Cave (Czech Republic), Quaternary International 435, Part A, 58-76.

Nejman, L., Wood, R., Wright, D., Lisá, L., Nerudová, Z., Neruda, P., Přichystal, A., Svoboda, J., 2017. Hominid visitation of the Moravian Karst during the Middle-Upper Paleolithic transition: New results from Pod Hradem Cave (Czech Republic), Journal of Human Evolution 108, 131-146.

2016

Neruda, P. 2016: Čas neandertálců – Time of Neanderthals. Brno: Moravské zemské muzeum.

Kadlec, J., Neruda, P. 2016: The Moravian Karst: An Interconnection Between Surface and Subsurface Natural Sceneries, in: Pánek, T., Jan, H. (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic, Springer, pp. 249-262.

2015

Neruda, P., Kaminská, Ľ. 2015: Neanderthals at the Open-Air Site of Bojnice III: The Issue of “Missing” Artifacts, in: N.J. Conard, A. Delagnes (Eds.): Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age, Volume IV Tübingen: Kerns Verlag, 205-226.

Blinková, Z., Neruda, P. 2015: Spatial Distribution of the Magdalenian Artefacts (Layer 6) in the Kůlna Cave (Czech Republic). Anthropologie (Brno) 53 (1-2), 279-294.

Neruda, P. 2015: Blank Length Reconstruction on the base of Circular Segment Method – Core Refitting Case Study. Anthropologie (Brno) 53 (3), 531-545.

Neruda, P., Oliva, M. 2015: Bibliography of Karel Valoch. Anthropologie (Brno) 53 (1-2), 15-30.

2014

Neruda, P., Nerudová, Z. 2014: New radiocarbon data from Micoquian layers of the Kůlna Cave (Czech Republic). Quaternary International 326–327, 157-167.

2013

Neruda, P., Nerudová, Z. 2013: The Middle-Upper Palaeolithic transition in Moravia in the context of the Middle Danube region. Quaternary International 294 (0), 3-19.

Lisá, L., Neruda, P., Nerudová, Z., Bajer, A. 2013: Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 98 (2), 197-2014.

Neruda, P., Kaminská, Ľ. 2013: Neanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe. Brno - Nitra: Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav SAV.

Milo, P., Neruda, P., Nerudová, Z., Müller, J., Zeman, J. 2013: Správa o geofyzikálnom prieskume: jaskyňa Kůlna a jaskyňa Výpustek. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Neruda, P. 2013: Morfologie jeskyně Kůlny před II. světovou válkou. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. 98 (2), 183-195.

2012

Neruda, P. 2012: Impact of raw materials on the interpretation of Middle Palaeolithic assemblages. Anthropologie (Brno) 50 (3), 345-360.

Malík, P., Neruda, P. 2012: Záchranný archeologický výzkum v Opavě-Malých Hošticích, okr. Opava: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009-2010 Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 32-35.

2011

Lisá, L., Nerudová, Z., Neruda, P., Chadima, M., Bajer, A. 2011: New results on the palaeoclimate record of the Late Pleistocene cave sediments (Moravian Karst, Czech Republic); the case study based on mineral magnetic properties and facial analyses, in: K. Issmer, M. Makohonienko, I. Hildebrandt-Radke, A. Wiśniewski (Eds.): Geoarchaeological Workshop: Actual stage of the environmental archaeology investigations in southern Poland and northern Czech and their implications for palaeoclimatic changes versus new delimitations of the Quaternary, Adam Mickiewicz University Poznań, Collegium Geographicum - Institute of Geoecology and Geoinformation, 25 October 2011 Poznań, 14-16.

Nejman, L., Rhodes, E., Škrdla, P., Tostevin, G., Neruda, P., Nerudová, Z., Valoch, K., Oliva, M., Kaminská, Ľ., Svoboda, J.A., Grün, R. 2011: New Chronological Evidence for the Middle to Upper Palaeolithic Transition in the Czech Republic and Slovakia: New Optically Stimulated Luminiscence Dating Results. Archaeometry 53 (5), 1044-1066.

Neruda, P. 2011: Neandertálci z jeskyně Kůlny a lovná zvěř, in: K.a.k.a. Valoch (Ed.): Jeskyně Kůlna - historie a význam jeskyně Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 119-132.

Neruda, P. 2011: Neandertálské prostorové struktury v jeskyni Kůlně, in: K.a.k.a. Valoch (Ed.): Jeskyně Kůlna - historie a význam jeskyně Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 132-138.

Neruda, P. 2011: Prostorová analýza sídlišť ze starší doby kamenné prostřednictvím geografických informačních systémů, in: J. Mitáček, L. Galuška (Eds.): Stopy minulosti. Věda v Moravském zemském muzeu na prahu třetího tisíciletí Brno: Moravské zemské muzeum, 15-39.

Neruda, P. 2011: Střední paleolit v moravských jeskyních. Middle Palaeolithic in Moravian Caves. Brno: Masarykova Univerzita.

Neruda, P., Lázničková-Galetová, M., Dreslerová, G. 2011: Retušéry a kosti s rýhami z jeskyně Kůlny v Moravském krasu. Interdisciplinární analýza tvrdých živočišných materiálů ze středopaleolitických horizontů. Brno: Moravské zemské muzeum.

2010

Neruda, P. 2010: Economic Behaviour and Mental Capacity of Neanderthals., in: I. Fridrichová-Sýkorová (Ed.): Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha, 111-129.

Neruda, P. 2010: Stratigrafie jeskyně Balcarky na podkladě výzkumu ústavu Anthropos v roce 2007. Stratigraphie der Balcarka-Höhle auf Grund der grabung des Anthropos-Instituts im Jahre 2007, in: Z. Nerudová (Ed.): Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Die Balcarka-Höhle im mährischen Karst. Brno: Moravské zemské muzeum, 35-50.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2010: Archeologický výzkum v prostoru Balcarka - "muzeum" v letech 2001 a 2002. Archäologische Grabung im Bereich des Höhleteiles "museum" in der Balcarka-Höhle., in: Z. Nerudová (Ed.): Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Die Balcarka-Höhle im mährischen Karst. Brno: Moravské zemské muzeum, 28-34.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2010: Brno (k.ú. Štýřice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů 51, 275-278.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2010: Moravský Krumlov IV - a New Multilayer Palaeolithic Site in Moravia (Czech Republic). Archäologisches Korrespondenzblatt 40 (2), 155-174.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2010: Přehled hlavních výsledků interdisciplinární analýzy jeskyně Balcarky. Übersicht der wichtigsten Ergebnisse der interdisziplinären Analyse der Balcarka-Höhle., in: Z. Nerudová (Ed.): Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Die Balcarka-Höhle im mährischen Karst. Brno: Moravské zemské muzeum, 173-177.

Neruda, P., Nerudová, Z., Šajnerová-Dušková, A. 2010: Trasologická analýza micoquienských bifaciálních nástrojů z jeskyně Kůlny. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 95 (1), 3-15.

2009

Neruda, P., Nerudová, Z. 2009 (eds): Moravský Krumlov IV - vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě, Anthropos. Moravské zemské muzeum, Brno.

Neruda, P. 2009: Archeologie středopaleolitického souvrství 1-3 v Moravském Krumlově IV, in: P. Neruda, Z. Nerudová (Eds.): Moravský Krumlov IV - vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě Brno: Moravské zemské muzeum, 99-144.

Neruda, P. 2009: Experimentální analýzy rohovců z Krumlovského lesa. Experimental Analysis of Cherts from Krumlovský les Region., in: P. Neruda, Z. Nerudová (Eds.): Moravský Krumlov IV - vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Moravský Krumlov IV - A Multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic site in Moravia Brno: Moravské zemské muzeum, 91-98.

Neruda, P. 2009: Stratigrafie sedimentů v Moravském Krumlově IV, in: P. Neruda, Z. Nerudová (Eds.): Moravský Krumlov IV - vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě Brno: Moravské zemské muzeum, 59-83.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2009: Postavení lokality Moravský Krumlov IV v kontextu střední Evropy. Moravský Krumlov IV Open-air Site in the Context of Central Europe., in: P. Neruda, Z. Nerudová (Eds.): Moravský Krumlov IV - vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Moravský Krumlov IV - A Multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic site in Moravia. Brno: Moravské zemské muzeum, 178-213.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2009: Remontáže kamenné industrie z Milovic, sektoru G., in: M. Oliva (Ed.): Sídliště mamutího lidu u Milovice pod Pálavou. Brno: Moravské zemské muzeum, 217-225.

Neruda, P., Nerudová, Z., Čulíková, V. 2009: Loštice I - Kozí vrch. Magdalénienská stanice v Horním Pomoraví. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 94 (1), 39-64.

Neruda, P. 2008-2009: Moravia during OIS 3: Cultural Relations. Praehistoria 9-10, 125-147.

2008

Neruda, P., Nerudová, Z. 2008: Loštice I - výzkum nové magdalénienské stanice na střední Moravě (Loštice I – Excavation of new Magdalenian site in the Middle Moravia. Archeologicke Rozhledy 60, 509-528.

2007

Neruda, P. 2007: Starší doba kamenná v Podyjí - současný stav a perspektivy. Old Stone Age in the Dyje River Region - Overview and Perspectives. Thayensia (Znojmo) 7, 291-303.

Neruda, P., Nerudová, Z., Valoch, K. 2007: Zpráva o revizním výzkumu jeskyně Puklinové v údolí Říčky, (Moravský kras). Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 92, 79-102.

2006

Neruda, P. 2006: Neandertálci na Kotouči u Štramberka. Olomouc.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2006: Výzkumy stratifikovaných paleolitických stanic u Dolních Kounic a Pravlova v roce 2005. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 91, 51-64.

2005

Neruda, P. 2005: Technologie micoquienu v jeskyni Kůlně. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 90, 23-78.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2005: The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia. Archeologicke Rozhledy 57, 263-292.

Valoch, K., Neruda, P. 2005: K chronologii moravského magdalénienu. On the chronology of the Moravian Magdalenian. Archeologicke Rozhledy 57, 459-476.

Patou-Mathis, M., Auguste, P., Bocherens, H., Condemi, S., Michel, V., Moncel, M.-H., Neruda, P., Valoch, K. 2005: Les occupations du Paléolithique moyen de la grotte de Külna (Moravie, République Tchèque): nouvelles approches, nouveaux résultats, in: A. Tuffreau (Ed.): Peuplements humains et variations environnementales au Quaternaire. Colloque de Poitiers, 18-20 septembre 2000 Oxford: Ed John and Erica Hedges Ltd, 69-94.

2004

Neruda, P., Nerudová, Z., Oliva, M. 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 79, 3-58.

2003

Neruda, P. 2003: Střední paleolit v moravských jeskyních: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Katedra archeologie a muzeologie.

2002

Kostrhun, P., Neruda, P. 2002: Černotín I (okr. Přerov). Přehled výzkumů 43 (2001), 125-130.

Neruda, P., Kostrhun, P. 2002: Hranice - Velká Kobylanka. Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 87, 105-156.

Neruda, P., Nerudová, Z., Sacherová, G., Valoch, K. 2002: Zpráva o výzkumu v prostoru j. Balcarka - Muzeum. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 87, 157-170.

2001

Neruda, P. 2001: La distribution des matières premières au Taubachien à la grotte Kůlna: Préhistoire et approche expérimentale Montagnac, 349-362.

Neruda, P. 2001: Využití surovin v taubachienu z jeskyně Kůlny (vrstva 11). Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 86, 3-25.

2000

Neruda, P., Nerudová, Z. 2000: Archeologická sondáž na lokalitě Hošťálkovice II - Hladový vrch (o. Ostrava). Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5/2000, 116-122.

Neruda, P., Nerudová, Z. 2000: The Upper palaeolithic levallois industry from Hradsko (Dep. Mělník, Czech republic). Anthropologie 38 (3), 271-282.

Moncel, M.-H., Neruda, P. 2000: The Kůlna Level 11: some observations on the debitage rules and aims. The originality of a Middle Palaeolithic Microlithic Assemblage (Kůlna cave, Czech Republic). Anthropologie 38 (3), 219-248.

Neruda, P. 2000: The Cultural Significance of Bifacial Retouch. The Transition from the Middle to Upper Paleolithic Age in Moravia, in: J. Orschiedt, G.C. Weniger (Eds.): Neanderthals and Modern Humans – Discussing the Transition: Central and Eastern Europe from 50.000–30.000 B.P. Neanderhal Museum, 151-158.

1997

Havlíček, P., Neruda, P., Oliva, M., Smolíková, L. 1997: Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996, 109-111.

Havlíček, P., Neruda, P., Oliva, M., Smolíková, L. 1997: Neogenní sedimenty a holocénní půdy u Jezeřan-Maršovic. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996, 111-112.

Neruda, P. 1997: Paleolitická stanice na Dubečku v Ostravě-Hošťálkovicích. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 82, 87-116.

1995

Neruda, P. 1995: Ekonomie využití surovin v mladém paleolitu Ostravska.Mgr. Brno: Masarykova univerzita, Katedra archeologie a muzeologie.

Neruda, P. 1995: Technologická analýza remontáže gravettienské industrie z lokality Hošťálkovice - Hladový vrch. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 80 (1/2), 29-44.

1994

Neruda, P. 1994: Experimentální analýza surovin v oblasti Vedrovic, okr. Znojmo. Archeologica iuvenis 2 (1), 3-10.

1991

Neruda, P. 1991: Nové paleolitické nálezy u obce Mašovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů (1988), 10-11.

Neruda, P., Válek, P. 2002: Němčice I., in: J. Svoboda (Ed.): Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 306-312.

Neruda, P., Valoch, K. 2007: Palaeolithic People and Moravian Caves. Scripta Facultatis scientarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 35 (2005), 65-76.

Neruda, P., Valoch, K. 2008: Paleolit Moravského krasu., in: L. Lisá (Ed.): Jižní část Moravského krasu. Exkurzní průvodce, podzim 2008. Exkurze oborové skupiny Geomorfologie-Kvartér České geologické společnosti Praha.

Neruda, P., Valoch, K. 2011: Kdy byla jeskyně Kůlna obývána, in: K. Valoch, a. kol. (Eds.): Kůlna. Historie a význam jeskyně Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 68-73.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2004: Les remontages des gisements szélétiens en Moravie, République Tchèque. Anthropologie 42 (3), 297-309.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2013: Obituary: Karel Valoch (April 16, 1920 Brno - February 16, 2013 Brno). Mittelungen der Gessellschaft für Urgeschichte 22, 127-136.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2014: Chronology of the Upper Palaeolithic Sequence in the Kůlna Cave (okr. Blansko/CZ). Archäologisches Korrespondenzblatt 44 (3), 307-324.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2014: Štýřice III (Koněvova St. or Vídeňská St.) – an Epigravettian Site in Brno (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica Natural Science in Archaeology (IANSA) 5 (1), 7-18.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2017: Technology of Moravian Early Szeletian leaf point shaping: A case study of refittings from Moravský Krumlov IV open-air site (Czech Republic). Quaternary International 428, Part A, 91-108.

Nerudová, Z., Neruda, P. 2020: Badatelský výzkum lokality Hošťálkovice II – Hladový vrch (okr. Ostrava-město). Přehled výzkumů 61 (1), 39–46.

Nerudová, Z., Neruda, P., Lisá, L., Roblíčková, M. 2012: Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska. Archeologicke Rozhledy 64 (4), 591-627.

Nerudová, Z., Neruda, P., Přichystal, A. 2012: A Unique Raw Material from Early Upper Palaeolithic layers in the Pod hradem Cave (Moravian Karst, Czech Republic) - Interpretative Problems. Anthropologie (Brno) 50 (4), 463-474.

Nerudová, Z., Neruda, P., Sadovský, P. 2010: Program „HROT“. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů., in: M. Kuchařík, L. Gál, J. Koštial (Eds.), Počítačová podpora v archeologii III. Sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli 19. – 21.5. 2010, Litomyšl, pp. 40-46.

Nerudová, Z., Neruda, P., Sadovský, P. 2011: Open software "HROT". Digital 2D technology for description of archaeological analysis. Fontes Archaeologici Posnanienses 48 (135-141), 135.

Nerudová, Z., Přichystal, A., Neruda, P. 2012: Revize nálezů z jeskyně Pod hradem v Moravském krasu. Archeologicke Rozhledy 64, 136-152.

Oliva, M., Neruda, P. 1999: Gravettien severní Moravy a Českého Slezska. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 84, 43-115.

Oliva, M., Neruda, P., Přichystal, A. 1999: Paradoxy těžby a distribuce rohovce z Krumlovského lesa. Památky archeologické 90, 229-318.

Patou-Mathis, M., Auguste, P., Bocherens, H., Condemi, S., Michel, V., Moncel, M.-H., Neruda, P., Valoch, K. 2000: Le Paléolithique moyen de la Grotte Kůlna (Moravie, République Tchèque): nouvelles données, in: M. Bruner, P. Vignaud (Eds.): Les Hominidés et leurs environnements. Histoire et Interactions. Résumés. Poitiers 18 - 20 septembre 2000 Poitier, 20.

Turner, E., Neruda, P. 2014: Patterns of Neanderthal subsistence and landuse in a warm phase: results of a new zooarchaeological analysis of the fauna from Kůlna Cave (Level 11): 56. Jahrestagung in Braunschweig und Schöningen, 22. – 26. April 2014 Erlangen: Hugo Obermaier - Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 50-51.

Valoch, K., Antl-Weiser, W., Břečka, J., Neruda, P., Podborský, V., Slezák, L. 2011: Kůlna. Historie a význam jeskyně. Průhonice: Správa jeskyní České republiky.

Valoch, K., Neruda, P., Nerudová, Z. 2009: The Bohunician Technology from the Stránská skála Open-Air Site (the Czech Republic), in: J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (Eds.): Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski Warszawa: University of Warsaw, 387-404.

Valoch, K., Nerudová, Z., Neruda, P. 2000: Stránská skála III - Ateliers des Bohunicien. Památky archeologické 91 (1), 5-113.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS