RNDr. Martina Fojtová, Ph.D.

Zpět na Ústav Anthropos
 

Rodné příjmení: Hrnčířová

 

e-mail: mfojtova@mzm.cz

telefon: +420 533 435 215

 

Web of Science ResearcherID: CAF-0214-2022

ORCID ID: 0000-0002-3444-4107

Martina Fojtová na: Publons; SCOPUS; Research Gate; Academia.edu

 

Odborné zaměření

Fyzická antropologie

Antropologická a bioarcheologická analýza raně středověkých slovanských populací

Paleodemografie

Paleopatologie
 

Curriculum vitae

Narozena 29. září 1979 v Brně

1998-2003: studium na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, obor antropologie

diplomová práce:  Popisné znaky na kosterních pozůstatcích z pohřebiště „U kostela“ na Pohansku u Břeclavi

2004: rigorózní řízení na PřF MU v Brně

Rigorózní práce: Paleodemografická studie slovanského obyvatelstva z Dolních Věstonic (8.-12. století).

2003-2007: doktorské studium na PřF MU v Brně, obor antropologie

disertační práce: Analýza výskytu epigenetických znaků na kosterních pozůstatcích staroslovanských populací z Dolních Věstonic.

Od r. 2004 zaměstnána v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, od r. 2020 jako kurátorka.
 

Odborné stáže

2006: Georg-August-Universität Göttingen, Německo (6 měsíců v rámci programu Socrates/Erasmus)
 

Členství v organizacích, expertních skupinách a poradních sborech

od r. 2021 členka redakční rady časopisu Anthropologie
 

Bibliografie:

2022

Fojtová, M., 2022: Severe chest polytrauma and vertebral number variation of an old woman from the Early Middle Ages. Anthropologischer Anzeiger 79/3, 315-329.
 

2021

Fojtová, M., Tvrdý, Z., Jarošová, I. 2021: Anthropological Analysis os Skeletal Remains of People of the Lengyel Culture in Moravia. In: V. Smrčka, O. Gábor (eds.): Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture. Praha: Karolinum Press, 234-252.
 

2019

Fojtová, M. 2019: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků velkomoravských hrobů z areálu archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales CIV/1, 15-29.

Fojtová, M. 2019: Bibliography of Jan Jelínek. Anthropologie LVII/2, 149-175.
 

2012

Fojtová, M. 2012: Analýza výskytu epigenetických znaků na kosterních pozůstatcích staroslovanské populace z lokality Dolní Věstonice – Na Pískách. In: I. Jarošová, M. Fojtová, Z. Tvrdý (eds.): Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. Brno: MZM, 50-59.

Fojtová, M., Jarošová, I. 2012: Demografie dolnověstonické populace z pohřebiště Na Pískách. In: I. Jarošová, M. Fojtová, Z. Tvrdý (eds.): Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. Brno: MZM, 21-30.

Jarošová, I., Fojtová, M., Ungerman, Š. 2012: Příloha: Seznam analyzovaných jedinců z pohřebiště Dolní Věstonice – Na Pískách. In: I. Jarošová, M. Fojtová, Z. Tvrdý (eds.): Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. Brno: MZM, 137-152.
 

2011

Fojtová, M. 2011: Ivanovice na Hané 7 – trať Spravedlnost. Antropologický posudek. In: J. Kolář et al. 2011: Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě: pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb. Pravěk – Supplementum 23. Brno: ÚAPP, 180-182.
 

2008

Fojtová, M., Dočkalová, M., Jarošová, I. 2008: Antropologický rozbor koster ze sídlištních pohřbů moravského neolitu.Ve službách archeologie 01/2008,213-221.

Jarošová, I., Dočkalová, M., Fojtová, M., 2008: Vybrané dentální charakteristiky neolitického obyvatelstva ze sídlišť na Moravě – předběžná zpráva. Ve službách archeologie 01/2008, 222-241.

Jarošová, I., Dočkalová, M., Fojtová, M., Dreslerová, G., Čižmář, Z., Hajnalová, M., 2008: Rekonstrukce stravy neolitického obyvatelstva z moravských sídlišť podle mikroabrazí zubů. In: I. Cheben, I. Kuzma (eds): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2007. Nitra: AÚ SAV, 1-15.
 

2007

Fojtová, M. 2007: An Analysis of Epigenetic Traits on the Skeletal Remains of the Old Slavonic Populations from Dolní Věstonice, Czech Republic. Anthropologie XLV/1, 81-90.

Hrnčířová, M., Jarošová, I. 2007: Raně středověké obyvatelstvo z Dolních Věstonic: komparační paleodemografická studie. Archeologické rozhledy LIX/1, 29-52.
 

2006

Hrnčířová, M. 2006: Epigenetické znaky na kosterních pozůstatcích z pohřebiště „U kostela“ na Pohansku u Břeclavi. In: R. Nekuda (ed.): Ve službách archeologie 7. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a AÚ SAV Nitra, 289-301.

Trubačová, T., Hrnčířová, M. 2006: Antropologický rozbor laténského kostrového pohřebiště v Hustopečích, okr. Břeclav. In: R. Nekuda (ed.): Ve službách archeologie 7. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a AÚ SAV Nitra, 355-361.
 

2005

Jarošová, I., Hrnčířová, M. 2005: Slovanské obyvatelstvo z Dolních Věstonic – Vysoké Zahrady. Česká antropologie 55/1, 59-66.

Hrnčířová, M., Jarošová, I. 2005: Slovanské obyvatelstvo z Dolních Věstonic – Na Pískách. Česká antropologie 55/1, 51-58.
 

2004

Hrnčířová, M. 2004: Descriptive Traits of the Skeletal Remains From the Burial Site "By the Church" in the Fortified Settlement Pohansko near Breclav. In: M. L. Butovskaya (ed.): Etologija čelověka i směžnyje discipliny. Sovremějnyje metody isledovanij. Moscow: Russian Academy of Science, 288-296.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS