Výzkumné projekty

Aktuální výzkumné projekty


DG18P02OVV021 - Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018 - 2022)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita/Filozofická fakulta

Řešitel: doc., Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., PhDr. Věra Frolcová, CSc., Mgr. Jiří Dufka,  PhDr. Jana Poláková, Ph.D., (Etnografický ústav MZM)

Období řešení projektu: 2018-2022GA21-24234S - Centrální aglomerace Němčice nad Hanou. Interdisciplinární výzkum klíčové lokality doby laténské na Moravě (2021 - 2024)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Hlavní příjemce: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

Řešitel: Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D., PhDr. Jana Čižmářová, (Archeologický ústav MZM)

Období řešení projektu: 2021-2024GA22-05547S - Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktů (2022 - 2024)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

Řešitel: Mgr. Martin Moník, Ph.D. , doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (Centrum kulturní antropologie MZM)

Období řešení projektu: 2022-2024Další výzkumné projekty


Erasmus+

2022-1-CZ01-KA122-ADU-000077382 MZM - mobilita dospělých - mykologická poradna

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum

Řešitel: Mgr. Hana Ševčíková (Botanické oddělení MZM)

Období řešení projektu: 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023Ukončené výzkumné projekty v posledních 5-ti letech


DG16P02B008 - Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. (2016 - 2020)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)

Hlavní příjemce: Národní muzeum,  Institut umění – Divadelní ústav, Moravské zemské muzeum

Řešitel: Mgr. Markéta Trávníčková, PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D, PhDr. Jaroslav Blecha (Oddělení dějin divadla MZM)

Období řešení projektu: 2016-2020DG18P02OVV020 - Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (2018 - 2021)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)

Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni/Fakulta filozofická, ARCHAIA Brno, z. ú., Moravské zemské muzeum, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykova univerzita/Filozofická fakulta

Řešitel: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D., Mgr. Lenka Sedláčková, PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc., (Archeologický ústav MZM), Mgr. David Zimola, PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Období řešení projektu: 2018-2021GA18-02606S - Nedestruktivní určování přepálených artefaktů v mladopaleolitických souborech (2018 - 2020)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci/ Přírodovědecká fakulta

Řešitel: Mgr. Martin Moník, Ph.D., Mgr. Petr Schnabl, Ph.D., Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., (Centrum kulturní antropologie MZM)

Období řešení projektu: 2018-2020GA19-16304S - Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu (2019 - 2021)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Řešitel: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., RNDr. Zdeněk Tvrdý, (MZM - Ústav Anthropos), Mgr. František Trampota, Ph.D.

Období řešení projektu: 2019-2021Starší výzkumné projekty

Informace o všech výzkumných projektech najdete na webu isvavai.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS