Grantové projekty Ústavu Anthropos (příjemce nebo spolupříjemce)

Zpět na Ústav Anthropos
 

GA19-16304S: Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Řešitel: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2021
 

GAP405/11/0406: Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny.,

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Období řešení projektu: 2011 - 2015
 

GA404/09/0499: Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Petr Neruda, Ph.D., Období řešení projektu: 2009 - 2011
 

GA404/08/1321: Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) - vydání publikace

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., Období řešení projektu: 2008 - 2008
 

DE07P04OMG011: Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci

Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Období řešení projektu: 2007 – 2009
 

GA404/07/0856: Neandertálci a úprava kostí - interdisciplinární analýza a kulturní důsledky

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Petr Neruda, Ph.D., Období řešení projektu: 2007 - 2009
 

DE07P04OMG010: Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia

Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., Období řešení projektu: 2007 – 2008
 

GA206/06/1126: Antropologická a bioarcheologická analýza neolitických sídlišť na Moravě

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D., Období řešení projektu: 2006 – 2008
 

GA404/06/1720: Pravěká těžba v Krumlovském lese (příprava a vydání monografie)

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., Období řešení projektu: 2006 - 2008
 

RK04P03OMG012: Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Období řešení projektu: 2004 – 2005
 

RK04P03OMG003: Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) - zpracování výsledků výzkumu a příprava publikace

Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Martin Oliva, PhD., Období řešení projektu: 2004 - 2005
 

GA404/03/0157: Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: PhDr. Karel Valoch, DrSc., Období řešení projektu: 2003 - 2005
 

GA404/02/1038: Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., Období řešení projektu: 2002 - 2004
 

RK99P03OMG016: Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka

Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Mgr. Petr Neruda, Období řešení projektu: 1999 – 2002
 

IAA9001901: Paleolitické a mezolitické osídlení krasu

Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky, Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Řešitel: doc. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Období řešení projektu: 1999 – 2001
 

Z97P01OMG070: Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese

Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: PhDr. Martin Oliva, Období řešení projektu: 1997 – 2000
 

Archeologický výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála

Poskytovatel: National Geographic Society, Washington, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc, Období řešen projektu: 1996-1998
 

GA404/95/1419: Těžba, zpracování a distribuce surovin v neolitu jižní Moravy - příklad rohovce z oblasti Krumlovského lesa

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Příjemce: Moravské zemské muzeum, Řešitel: Dr. Martin Oliva, Období řešení projektu: 1995 – 1997

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS