Připravované výstavy


Průzkum života politickým bojem

Dietrichsteinský palác MZM
20. 10. 2022 – 3. 5. 2023


V letošním roce si připomínáme dvojí výročí Jaroslava Šabaty, významného představitele brněnského disentu. Na začátku listopadu uplyne 95 let od jeho narození, v polovině června uběhla celá dekáda od jeho smrti. Zároveň jsme letos vzpomněli ještě jedno půlkulaté výročí – 45 let od sepsání Prohlášení Charty 77. Jaroslav Šabata patřil mezi první signatáře Charty i její mluvčí. Své síly se proto rozhodlo spojit Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ), které dalo život autonomnímu výstavnímu celku věnujícímu se historii Charty 77 a jejím brněnským prvosignatářům, s Masarykovou demokratickou akademií, jež se ve výstavě věnuje životu a dílu Jaroslava Šabaty. Výsledkem je „dvojvýstava“ s názvem Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata / Charta 77.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. října 2022 v 17 hodin. Ve Valochově sále v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu bude výstava k vidění do začátku května 2023.Česko-německé vztahy po roce 1989

Biskupský dvůr, Mramorové sály
22. 11. 2022 – 26. 3. 2023


Pád komunismu přinesl naprosto nový poměr do československé zahraniční politiky. Jedním z nejdůležitějších partnerů Československa a poté i České republiky se stalo právě sjednocené Německo. Výstava se zaměří zejména na vývoj a proměnu česko-německých politických vztahů mezi léty 1989 a 1997. Vzhledem k tomu, že i po roce 1989 zde důležitou roli hrála minulost (Mnichov, okupace českých zemí, vyhnání Němců), úvod výstavy se těchto problematických momentů vzájemných dějin lehce dotkne. A závěr výstavy také naznačí, jak vnímáme česko-německé vztahy dnes. Vůbec poprvé budou vystaveny 3 základní diplomatické dokumenty, které definují česko-německé vztahy až dodnes. Československo-německé smlouvy o spolupráci z let 1973 a 1992 a také česko-německá deklarace z roku 1997.

Vzhledem k tomu, že část výstavy je postavena na materiálech z fondu Jiřího Gruši, který je součástí sbírek Moravského zemského muzea, část výstavy bude věnována i této mimořádné osobnosti, která v 90. letech pomáhala česko-německé vztahy definovat.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS