Úvod > O muzeu > Přehled oddělení

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Přehled oddělení

Organizační struktura Moravského zemského muzea od 1. 1. 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tajemník GŘ Generální ředitel CITeM
Sekretariát GŘMCMP
Digitalizační pracoviště
Archiv
Interní auditor
Podnikový právník
Bezpečnostní ředitel
Úsek náměstka GŘ pro vnitřní záležitosti   Oddělení ostrahy
Oddělení informatiky
Oddělení investic
Oddělení správy budov
 Bezpečnostní technik
 Oddělení údržby
 
Úsek náměstka GŘ pro ekonomiku

  Ekonomické oddělení / Pracoviště práce a mzdy / Pracoviště evidence majetku
 
Úsek náměstka GŘ pro vnější záležitosti  Výstavní odděleníOddělení komunikace a marketingu / Pracoviště lektorů
Ediční oddělení
Dětské muzeum
 

Úsek náměstka GŘ pro odbornou činnost
 
 
 
Ředitel
Historického
 muzea
Ředitel
Přírodovědného muzea
Ředitel Uměnovědného muzea
Oddělení pro historii
biologických věd Mendelianum
Mineralogicko-petrografické oddělení  Oddělení dějin divadla

Ústav Anthropos

Geologicko-paleontologické oddělení Oddělení dějin hudby 
Centrum kulturní antropologie

Entomologické oddělení

 Oddělení dějin literatury 
Centrum humanistických studií

Zoologické oddělení

 Centrum kulturně-politických dějin 20. století
Historické oddělení  
Botanické oddělení
 
Archeologický ústav
  Knihovna MZM
Centrum slovanské archeologie
Etnografický ústav
Numismatické oddělení
 
vyrobila www.omegedesign.cz