Ředitel Přírodovědného muzea

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

tel.: +420 515 910 446
mobil: +420 727 934 566
e-mail: vantonin@mzm.cz

 

 

 

Dosažené vzdělání

 • 1979 – ukončení studia – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno
 • 1979 – obhájení rigorózní práce a udělení titulu RNDr. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno
 • 1980-1981 – postgraduální studium, obor mykologie ‒ Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1991 – obhájení kandidátské práce a udělení titulu CSc. – Univerzita Karlova, Praha

Zaměstnání:

1. srpna 1979 až současnost ‒ Moravské zemské muzeum, Brno

Členství v odborných organizacích:

 • Předseda České vědecké společnosti pro mykologii
 • Člen Evropské mykologické asociace
 • Člen Britské mykologické společnosti
 • Člen Německé mykologické společnosti
 • Člen Slovenské mykologické společnosti
 • Editor časopisu Mykologické Listy, Praha, Czech Republic (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)
 • Šéfredaktor mezinárodního časopisu Czech Mycology, Praha (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)
 • Člen redakční rady časopisu Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Wien, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)
 • Člen redakční rady časopisu Časopis Národního muzea v Praze (vydává Národní muzeu v Praze)
 • Člen redakční rady časopisu Sydowia, Horn, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)
 • Člen redakční rady časopisu Rivista di Micologia, trento, Itálie (vydává Mykologická asociace G. Bresadoly)
 • Člen redakční rady časopisu Sborník Muzea Vysočiny, Jihlava (vydává Muzeum Vysočiny)
 • Člen hlavní redakční rady Moravského zemského muzea, Brno
 • Člen redakční rady časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno (vydává Moravské zemské muzeum)

Citované publikace jsou k dispozici u autora

 • Studie rodů Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala a Setulipes tropické Afriky (publikace: Antonín 1999, 2003a, b, 2004a, b, c, Antonín & Sharp 2006, Mossebo & Antonín 2004, Antonín et al. 2011, Antonín 2013; monografie: Antonín 2007)
 • Studie rodů Crinipellis a Chaetocalathus tropické Afriky (publikace: Antonín 2012, Antonín & De Kesel 2012; monografie: Antonín 2013)
 • Studie Evropských taxonů rodů Collybia, Chaetocalathus, Crinipellis, Gymnopus, Marasmius a Rhodocollybia (publikace: Adamčík et al. 2007, Antonín 1987, 1988a, b, 1989a, d, f, 1991a, b, c, 1993a, b, c, d, e, 1994b, 1995, 1996, 1997, 1998, Antonín & Kramoliš 2008, Antonín & Legon 2008, Antonín & Neville 1998, 1999a, b, 2003a, Antonín & Noordeloos 1996, Antonín et al. 1992, 1997, Herink & Antonín 1991, 2000, Ortega et al. 2003, Vizzini et al. 2007, 2008, Antonín et al. 2013; monografie: Antonín & Noordeloos 1993, 1997, 2010)
 • Studie mycenoidních rodů Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella a Xeromphalina (publikace: Antonín 2000a, b, c, d, 2002b, c, 2003c, 2004d, e, 2005; monografie: Antonín & Noordeloos 2004)
 • Studie marasmioidních a gymnopoidních hub Korejské republiky a Taxonomicko-fylogenetický projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské republice (publikace: Antonín, Ryoo & Shin 2009a, b, 2010a, b, c, Antonín et al. 2012a, b, Antonín et al. 2014a, b, c, Ryoo et al. 2013, 2016)
 • Evropské druhy rodu tmavobělka (Melanoleuca) – taxonomicko fylogenetická studie (publikace: Antonín et al. 2014, 2015, Ďuriška et al. 2016)
 • Armillaria: druhy, populační ekologie, fytopatologie a ekonomická důležitost na příkladu Moravy a Slezska (publikace: Antonín 1986a, 1987, 1988c, 1989b, 1990b, 2006a, Antonín & Tomšovský 2010, Antonín et al. 2006, 2009, Redhead et al. 2012)
 • Mapovací projekt jedovatých druhů makroskopických hub na Moravě (publikace: Antonín 1983, Antonín & Hlůza 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, Hlůza & Antonín 1988)

Knižní monografie:

 • Antonín V. & Noordeloos M.E. (1993): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. – Libri Botanici 8: 1‒229, Eching
 • Antonín V. & Noordeloos M.E. (1997): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and additions to Marasmiellus. – Libri Botanici 17: 1‒256, Eching
 • Antonín V. & Noordeloos M.E. (2004): A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. ‒ 279 p., IHW-Verlag, Eching
 • Antonín V. (2007): Monograph of Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala and Setulipes in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 1: 1‒177, Meise
 • Antonín V. & Noordeloos M.E. (2010): A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. ‒ IHW-Verlag, Eching, 480 p.
 • Antonín V. (2013): Monograph of Crinipellis and Chaetocalathus in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 3: 1–42, 4 pl., Meise

Autor více než 155 vědeckých článků v zahraničních i našich odborných periodicích a asi 280 drobných zpráv a popularizačních článků.

Výběr deseti publikací:

 • Vašutová M., Antonín V. & Urban A. (2008): Phylogenetic studies in Psathyrella focusing on sections Pennatae and Spadiceae – new evidence for the paraphyly of the genus. – Mycological Research 112(10): 1153-1164
 • Antonín V., Tomšovský M., Sedlák P., Májek T. & Jankovský L. (2009): Morphological and molecular characterisation of the Armillaria cepistipes – A. gallica complex in the Czech Republic. – Mycological Progress 8(3): 259-271.
 • Antonín V., Ryoo R. & Shin H. D. (2010): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 2. Marasmius sect. Globulares. – Persoonia 24: 49-59
 • Antonín V., Finy P. & Tomšovský M. (2012): Taxonomy of the Gymnopus inusitatus group and the new G. inusitatus var. cystidiatus from Hungary. – Mycotaxon 119: 291–299
 • Antonín V., Sedlák P. & Tomšovský M. (2013): Taxonomy and phylogeny of European Gymnopus subsection Levipedes (Basidiomycota, Omphalotaceae). – Persoonia 31: 179–187
 • Antonín V. (2013): Supplements to the monograph of tropical African species of Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae). – Cryptogamie, Mycologie 34(2): 113–135
 • Antonín V., Ryoo R., Ka K.-H. & Sou H.-D. (2014): Three new species of Crinipellis and one new variety of Moniliophthora (Basidiomycota, Marasmiaceae) described from the Republic of Korea. – Phytotaxa 170(2): 86–102
 • Antonín V. et al. (2014): Melanoleuca juliannae (Basidiomycota, Tricholomataceae), a new species from subgen. Urticocystis. – Phytotaxa 170(1): 13–23
 • Antonín V., Ryoo R. & Ka K.-H. (2014): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 7. Gymnopus sect. Androsacei. – Mycological Progress 13: 703–718
 • Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S. & Tomšovský M. (2015): Identity of Agaricus brevipes Bull. (Melanoleuca brevipesTricholomataceae, Basidiomycota). ‒  Mycological Progress 14: 107
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS