Geologicko-paleontologické oddělení

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 222
e-mail: geologie@mzm.cz

Vedoucí oddělení:

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.
Kurátor sbírky terciéru, studium terciérní rybí fauny Západních Karpat
tel.: +420 533 435 222
e-mail: rgregorova@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci:

Charakteristika oddělení

Činnost oddělení zahrnuje výzkum a dokumentaci moravských paleontologických a geologických lokalit a především správu rozsáhlých sbírek. Sbírky oddělení obsahují zkameněliny z více než 1000 českých i moravských lokalit a z více než 850 zahraničních lokalit. V depozitářích je uloženo množství unikátních předmětů z oblasti fytopaleontologie, zoopaleontologie i geologie.  K nejvýznamnějším akvizicím patří kolekce prvohorních zkamenělin z Barrandienu, devonské fauny z Čelechovic,  karbonské flory Rosicko-oslavanské a Ostravsko-karvinské pánve, kolekce  krytolebců z  permu boskovické brázdy, druhohorních zkamenělin z Brna  a Štramberka, fosilních ryb z třetihorních lokalit Západních Karpat. Rozsáhlá  je kolekce fosilních stop z karpatského flyše. Ze zahraničních fondů  lze jmenovat italskou lokalitu fosilních ryb Monte Bolca či slavnou  německou lokalitu Solenhofen. Sbírku dynamické geologie představují horniny všech geologických období od prvohor až po čtvrtohory (sopečné pumy, petrografické vzorky hornin, hrance, krasové vzorky), z nichž sopečné pumy lze považovat za akvizici nejvýznamnější. 

Základ sbírky obrazů tvoří světoznámé paleontologické rekonstrukce akademického malíře Zdeňka Buriana. Jde o nejúplnější kolekci tohoto druhu v České republice.

Paleontologické sbírky patří k nejstarším sbírkám MZM, které stály u zrodu tehdy vznikajícího Františkova muzea v roce 1817. Mezi těmi, kdo kladli základní kameny sbírky, zaujímali přední místo příslušníci moravské aristokracie František Hugo Salm, hrabě Josef Auersperg a hrabě Antonín Bedřich Mitrovský.

Oddělení vyvíjí populárně-vědeckou činnost a spolupráci se školami všech stupňů a s veřejností.

 

Výzkumná činnost:

 • Ichtyofauna terciéru Západních Karpat, RNDr. Růžena Gregorová Ph.D.
 • Dokumentace historicky významných zkamenělin v Evropě, RNDr. Růžena Gregorová Ph.D.
 • Paleontologie Boskovické brázdy
 • Dokumentace moravských paleontologických a geologických lokalit

Trvalé aktivity:

 • Knihovna - pro veřejnost, pondělí: 9-12 hod., středa: 9-12, 13-15 hod.
 • Poradenství - odborné konzultace a determinace materiálu, pondělí 9-12 hod., středa 9-12, 13-15 hod.
 • Studijní možnosti - pouze pro odborníky a studenty

Stálé expozice

Publikace

 • PŘÍBĚHY ZKAMENĚLIN - O ropuším kameni, hadím vejci a tajemném jednorožci (Růžena Gregorová)
 • ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ / THE EXTINCT LIFE IN MORAVIA (Jaroslav Říha, Jiřina Uhrová)
 • ENCYKLOPEDIE ZKAMENĚLIN (Martin Ivanov, Stanislava Hrdličková, Růžena Gregorová)
 • GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI MĚSTA BRNA (Růžena Gregorová, Danuše Tomášová)
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS