Historické oddělení

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 276
e-mail: vystavni@mzm.cz

Vedoucí oddělení:

PhDr. Jan Břečka 
Historik, československý domácí a zahraniční odboj 1914-20 a 1939-45, regionální dějiny měst a obcí v období nacistické okupace a po roce 1945, události 21. srpna 1968 a 1969 v Brně
tel.: +420 533 435 240
e-mail: jbrecka@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci:

 • PhDr. Zdeněk Fišer - historik, české dějiny 1815-1948, biografie osobností
  tel.: +420 533 435 241, e-mail: zfiser@mzm.cz
 • Mgr. Hana Krutílková, Ph.D. - historička, české dějiny měst a obcí 1848-1938, gender history/ dějiny žen 19. - 20. století (rodičovská dovolená)
  e-mail: hkrutilkova@mzm.cz
 • Mgr. Dana Vedra - historička a kurátorka (zástup za mateřskou dovolenou), regionální dějiny měst a obcí na jižní Moravě
  e-mail: dvedra@mzm.cz
 • Bc. Martina Sekeráková - dokumentátor, knihovnice
  tel.: +420 533 435 241, e-mail: msekerakova@mzm.cz
 • Mgr. Lukáš Lexa - historik-kurátor, ozbrojené síly a válečné konflikty 1914-1945
  tel.: +420 533 435 240, e-mail: llexa@mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Studium a dokumentace dějin Moravy od 16. století do současnosti
 • Těžiště sbírkového fondu tvoří ikonografický materiál a fondy fotografií, pohlednic a grafiky, mimořádnou hodnotu má sbírka převážně čs. řádů a dekorací, zvláštní pozornost je věnována zkvalitňování sbírky militárií, uniformovaných složek armády, policie aj. a souboru vzpomínek a dokumentů k dějinám I. a II. světové války
 • Výzkumná činnost:

 • Výzkum a dokumentace čs. domácího a zahraničního odboje 1914-1920 a 1939-45, Jan Břečka
 • Moravská historiografie, národní obrození na Moravě, vývoj vesnic a malých měst v 19. stol., Zdeněk Fišer
 • Trvalé aktivity:

   

 • Knihovna - prezenční studium, denně: 9 - 12 hod. nebo dle domluvy
 • Studijní možnosti - prezenční studium sbírkových fondů
 • Jiné - vystavování osvědčení k vývozu zbraní, vojenské výzbroje a výstroje
 • Obrazová dokumentace - do publikací, TV pořadů..., dle domluvy
 • Odborné společnosti při oddělení:

   

 • Klub vojenské historie Brno - 1. a 2. světová válka

Publikace a periodika

 • RUDOLF TĚSNOHLÍDEK A VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY - K počátkům československé tradice (1919-1929) (Hana Kraflová)
 • MORAVA V BOJI PROTI FAŠISMU (Jiří Mitáček, Libor Vykoupil), Brno 2008
 • LÉTA ZKÁZY A NADĚJE 1914-1918 (Vlastimil Schildberger ml.), Brno 2008
 • VLÁDCOVÉ MORAVY (Jiří Mitáček), MZM 2007
 • VÝCHODNÍ MORAVA V 10. AŽ 14. STOLETÍ (L. Galuška, P. Kouřil, J. Mitáček)
 • Ad musealem laborem - PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám (Uspořádal: Jiří Mitáček)
 • DÍLO TISKAŘŮ JEDNOTY BRATRSKÉ (Jiří Mitáček, Slavomír Brodesser, Zdeněk Fišer)
 • K POZNÁNÍ A SLÁVĚ ZEMĚ... – Dějiny Moravského zemského muzea (Slavomír Brodesser, Jan Břečka, Jiří Mikulka)
 • VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ
 • ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ
 • ACTA MUSEI MORAVIAE, SCIENTIAE SOCIALES
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS