O muzeu > Přehled oddělení > Ředitel Přírodovědného muzea

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
25
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

viagra 25mg sildenafil Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Ředitel Přírodovědného muzea

 

comprar priligy en andorra sin receta RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

tel.: +420 515 910 446
mobil: +420 727 934 566
e-mail: vantonin(zav.)mzm.cz


portrét ke stažení

 

kamagra es legal en españa Dosažené vzdělání:

1979 – ukončení studia – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno

1979 – obhájení rigorózní práce a udělení titulu RNDr. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno

1980-1981 – postgraduální studium, obor mykologie ‒ Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

1991 – obhájení kandidátské práce a udělení titulu CSc. – Univerzita Karlova, Praha

 

go site Zaměstnání:

1. srpna 1979 až současnost ‒ Moravské zemské muzeum, Brno

 

site acheter cialis Aktivity ve vědeckých časopisech:

- Editor časopisu Mykologické Listy, Praha, Czech Republic (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)

- Šéfredaktor mezinárodního časopisu Czech Mycology, Praha (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)

- Člen redakční rady časopisu Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Wien, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)

- Člen redakční rady časopisu Časopis Národního muzea v Praze (vydává Národní muzeu v Praze)

- Člen redakční rady časopisu Sydowia, Horn, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)

- Člen redakční rady časopisu Rivista di Micologia, trento, Itálie (vydává Mykologická asociace G. Bresadoly)

- Člen redakční rady časopisu Sborník Muzea Vysočiny, Jihlava (vydává Muzeum Vysočiny)

- Člen hlavní redakční rady Moravského zemského muzea, Brno

- Člen redakční rady časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno (vydává Moravské zemské muzeum)

 

source url Členství v odborných organizacích:

- Předseda České vědecké společnosti pro mykologii

- Člen Evropské mykologické asociace

- Člen Britské mykologické společnosti

- Člen Německé mykologické společnosti

- Člen Slovenské mykologické společnosti

 

follow site Hlavní řešené projekty:
Citované publikace jsou k dispozici u autora

- Studie rodů Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala a Setulipes tropické Afriky (publikace: Antonín 1999, 2003a, b, 2004a, b, c, Antonín & Sharp 2006, Mossebo & Antonín 2004, Antonín et al. 2011, Antonín 2013; monografie: Antonín 2007)

- Studie rodů Crinipellis a Chaetocalathus tropické Afriky (publikace: Antonín 2012, Antonín & De Kesel 2012; monografie: Antonín 2013)

- Studie Evropských taxonů rodů Collybia, Chaetocalathus, Crinipellis, Gymnopus, Marasmius a Rhodocollybia (publikace: Adamčík et al. 2007, Antonín 1987, 1988a, b, 1989a, d, f, 1991a, b, c, 1993a, b, c, d, e, 1994b, 1995, 1996, 1997, 1998, Antonín & Kramoliš 2008, Antonín & Legon 2008, Antonín & Neville 1998, 1999a, b, 2003a, Antonín & Noordeloos 1996, Antonín et al. 1992, 1997, Herink & Antonín 1991, 2000, Ortega et al. 2003, Vizzini et al. 2007, 2008, Antonín et al. 2013; monografie: Antonín & Noordeloos 1993, 1997, 2010)

- Studie mycenoidních rodů Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella a Xeromphalina (publikace: Antonín 2000a, b, c, d, 2002b, c, 2003c, 2004d, e, 2005; monografie: Antonín & Noordeloos 2004)

- Studie marasmioidních a gymnopoidních hub Korejské republiky a Taxonomicko-fylogenetický projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské republice (publikace: Antonín, Ryoo & Shin 2009a, b, 2010a, b, c, Antonín et al. 2012a, b, Antonín et al. 2014a, b, c, Ryoo et al. 2013, 2016)

- Evropské druhy rodu tmavobělka (Melanoleuca) – taxonomicko fylogenetická studie (publikace: Antonín et al. 2014, 2015, Ďuriška et al. 2016)

Armillaria: druhy, populační ekologie, fytopatologie a ekonomická důležitost na příkladu Moravy a Slezska (publikace: Antonín 1986a, 1987, 1988c, 1989b, 1990b, 2006a, Antonín & Tomšovský 2010, Antonín et al. 2006, 2009, Redhead et al. 2012)

- Mapovací projekt jedovatých druhů makroskopických hub na Moravě (publikace: Antonín 1983, Antonín & Hlůza 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, Hlůza & Antonín 1988)

 

http://paysdemontbeliard-tourisme.com/?pharmacie=acheter-du-cialis-au-canada&238=db Vědecké publikace:

Knižní monografie:

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (1993): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. – Libri Botanici 8: 1‒229, Eching

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (1997): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and additions to Marasmiellus. – Libri Botanici 17: 1‒256, Eching

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (2004): A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. ‒ 279 p., IHW-Verlag, Eching

- Antonín V. (2007): Monograph of Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala and Setulipes in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 1: 1‒177, Meise

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (2010): A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. ‒ IHW-Verlag, Eching, 480 p.

- Antonín V. (2013): Monograph of Crinipellis and Chaetocalathus in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 3: 1–42, 4 pl., Meise

 

Autor více než 155 vědeckých článků v zahraničních i našich odborných periodicích a asi 280 drobných zpráv a popularizačních článků.

 

Výběr deseti publikací:

- Vašutová M., Antonín V. & Urban A. (2008): Phylogenetic studies in Psathyrella focusing on sections Pennatae and Spadiceae – new evidence for the paraphyly of the genus. – Mycological Research 112(10): 1153-1164

- Antonín V., Tomšovský M., Sedlák P., Májek T. & Jankovský L. (2009): Morphological and molecular characterisation of the Armillaria cepistipesA. gallica complex in the Czech Republic. – Mycological Progress 8(3): 259-271.

- Antonín V., Ryoo R. & Shin H. D. (2010): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 2. Marasmius sect. Globulares. – Persoonia 24: 49-59

- Antonín V., Finy P. & Tomšovský M. (2012): Taxonomy of the Gymnopus inusitatus group and the new G. inusitatus var. cystidiatus from Hungary. – Mycotaxon 119: 291–299

- Antonín V., Sedlák P. & Tomšovský M. (2013): Taxonomy and phylogeny of European Gymnopus subsection Levipedes (Basidiomycota, Omphalotaceae). – Persoonia 31: 179–187

- Antonín V. (2013): Supplements to the monograph of tropical African species of Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae). – Cryptogamie, Mycologie 34(2): 113–135

- Antonín V., Ryoo R., Ka K.-H. & Sou H.-D. (2014): Three new species of Crinipellis and one new variety of Moniliophthora (Basidiomycota, Marasmiaceae) described from the Republic of Korea. – Phytotaxa 170(2): 86–102

- Antonín V. et al. (2014): Melanoleuca juliannae (Basidiomycota, Tricholomataceae), a new species from subgen. Urticocystis. – Phytotaxa 170(1): 13–23

- Antonín V., Ryoo R. & Ka K.-H. (2014): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 7. Gymnopus sect. Androsacei. – Mycological Progress 13: 703–718

- Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S. & Tomšovský M. (2015): Identity of Agaricus brevipes Bull. (Melanoleuca brevipes, Tricholomataceae, Basidiomycota). ‒  Mycological Progress 14: 107 
  Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz