Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ)

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ)

Adresa:
Hudcova 76
621 00 Brno
tel.: +420 515 910 420 

Poštovní adresa: Zelný trh 6 659 37 Brno

Vedoucí centra:

Mgr. Demeter Malaťák, M.A.
tel.: +420 515 910 420
e-mail: dmalatak(zav.)mzm.cz
Zaměstnanci:

 • Mgr. Petra Pichlová - kurátorka
  tel.: +420 515 910 427, e-mail: ppichlova(zav.)mzm.cz
 • RNDr. Barbora Javorová - dokumentátorka
  tel.: +420 515 910 426, e-mail: bjavorova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Marta Mrázová - kurátorka (rodičovská dovolená)
  e-mail: mmrazova(zav.)mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Ustanovení centra je důsledkem akvizičních úspěchů pracovníků Oddělení dějin literatury MZM od roku 2010, které zajistily úctyhodné množství významných antitotalitních materiálů. Sbírka MZM je tak obohacena o výjimečné dokumenty politologické, politické, sociologické, filozofické, publicistické a historické. Od roku 2010 se vedla intenzívní jednání se spisovatelem Pavlem Kohoutem směřující k zisku fondů významných osobností českého protitotalitního úsilí 70. a 80. let minulého století. Již v srpnu 2010 se podařilo získat darem první část cenného souboru spisovatele a po listopadu 89 i politika Jiřího Gruši, následně v září první konvolut z obsáhlého archivu Pavla Kohouta a ještě téhož roku též fond Oty Filipa. V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s Jiřím Müllerem, jedním z čelných představitelů studentského hnutí na sklonku 60. let, disidentem, signatářem Charty 77 a organizátorem tzv. Podzemní univerzity. Právě on v dalším období zajistil významné akvizice dokumentů historiků Jana Tesaře a Jaromíra Procházky, filozofky Boženy Komárkové, sociologa Miloslava Petruska a filozofa a estetika Rogera Scrutona. Do dnešních dnů CKD získalo celkem 14 fondů, včetně akvizicí od Jana Trefulky a Milana Uhdeho. Je tak naplněn koncept budování specializovaného pracoviště. V objektu MZM v ulici Hudcova v Brně bylo zřízeno fyzické sídlo tohoto pracoviště, přičemž se zde nacházejí jak badatelny, pracovny muzejních odborníků, tak archívy konkrétních událostí, aktivit a osobností spjatých s kulturními dějinami naší vlasti, a to v nejširším slova smyslu. Tomuto kroku předcházely analýzy, diskuse i domluvy a zvítězil čistý sbírkotvorný muzejní způsob řešení formálního rozdělení fondů Oddělení dějin literatury, neboť např. v Grušově fondu jsou sice rovněž literární rukopisy a nakladatelské smlouvy, ale významnější je nepochybně kulturně-politická část: koordinace exilových aktivit, tajená spolupráce se zakázanými autory žijícími ve vlasti a následně po listopadu 89 příprava Česko-německé deklarace, korespondence s ministerstvem zahraničí v režimu Přísně tajné apod.
 • Centrum díky polyfunkční učebně v objektu v Hudcově ulici v Brně také počítá s přednáškovou i prezentační činností, a to jak s vlastními odborníky, tak s politology a historiky z akademických kruhů a pracovišť Akademie věd. Záměr počítá se studijními návštěvami našich i zahraničních bohemistů.
 • CKD je sbírkotvorným, dokumentačním, edukačním a vědecko-výzkumným pracovištěm MZM se zaměřením na kulturně-politické dějiny Československa a Česka 20. a 21. století. Logicky se dotýká s funkcí oddělení dějin literatury, dějin divadla, dějin hudby a historie.
 • S účinností od 1. července 2018 došlo ke změně názvu Centra na Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření, zkráceně ODKAZ.
 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz