Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ)

Adresa

Hudcova 76
612 00 Brno
tel.: +420 515 910 420 

Poštovní adresa:

Zelný trh 6
659 37 Brno

Vedoucí oddělení:

Mgr. Petra Pichlová
tel.: +420 515 910 420
mob.: +420 775 865 472
e-mail: ppichlova@mzm.cz

Zaměstnanci:

Charakteristika oddělení

Vzniku Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) předcházela dlouhodobá jednání se spisovatelem a zároveň odpůrcem komunistického režimu, disidentem Pavlem Kohoutem. První část jeho rukopisů se stala součástí sbírek Moravského zemského muzea (MZM) v roce 2010. Jeho iniciativou se navíc podařilo kurátorům najít cestu k zisku fondů dalších osobností spjatých s antitotalitním úsilím 70. a 80. let 20. století. Na konci roku 2010 získali například cenný soubor dokumentů spisovatele a po listopadu 1989 i veřejného činitele Jiřího Gruši. Později se opět díky Pavlu Kohoutovi stalo MZM správcem originálu Prohlášení Charty 77. Sbírka byla rozšířena také o Knihy Charty 77, které muzeu věnoval Pavel Rychetský.

O dva roky později, v roce 2012 byla zahájena spolupráce s Jiřím Müllerem, jedním z čelných představitelů brněnské větve studentského hnutí na sklonku 60. let, rovněž disidentem, signatářem Charty 77 a organizátorem tzv. podzemní univerzity. Právě on v dalším období zajistil významné akvizice dokumentů historiků Jana Tesaře a Jaromíra Procházky, filozofky Boženy Komárkové, sociologa Miloslava Petruska, jazykovědce Milana Jelínka či archivní materiály oxfordské Jan Hus Educational Foundation. Následovaly akvizice od Jana Trefulky a Milana Uhdeho.

Všechny tyto akvizice se děly ještě pod vedením literárního historika PhDr. Zdeňka Drahoše, vedoucího Oddělení dějin literatury. Postupně však pracovníci oddělení začali narážet na skutečnost, že mnohé fondy se s literaturou stýkají jen částečně, některé ji zcela míjí. Fondy zaměřené historicky, sociologicky, filozoficky, politologicky či jazykovědně zároveň spojovalo antitotalitní smýšlení jejich původců. Došlo proto k významnému rozhodnutí – založení samostatného oddělení, které bylo ustaveno pod názvem Centrum kulturně-politických dějin 20. století dne 1. dubna 2015. V následujícím roce byl objekt, v němž toto oddělení MZM sídlí, pojmenován Domem Jiřího Gruši. K poslední velké změně došlo 1. července 2018, kdy bylo oddělení po dalších jednáních se zůstaviteli fondů přejmenováno na ODKAZ.

Podsbírka ODKAZu je aktivitou kurátorů rozšiřována i nadále. Stávající fondy jsou stále doplňovány, navíc přibývají fondy zcela nové, například dokumenty Františka Kressy nebo Anny Šabatové starší. Práce zaměstnanců ODKAZu se zaměřuje především na odborné zpracovávání těchto fondů, jejich postupnou evidenci, digitalizaci a zpřístupňování badatelům.

Kromě toho zaměřují kurátoři svou pozornost i na práci s laickou veřejností. Podílejí se na přípravě, či spolupřípravě nových výstav a expozic v Domě Jiřího Gruši i v jiných objektech Moravského zemského muzea. Ke stávajícím expozicím připravují lektorované výklady. Zájmu veřejnosti se těší rovněž besedy s významnými osobnostmi antitotalitního úsilí a představování jejich nových publikačních počinů.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS