Folia ethnographica

- ISSN 0862-1209
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla
 

Šéfredaktor:

 
 PhDr. Jana Poláková, Ph.D.
 Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
 
  

Redakční rada:

  

 PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Brno
 PhDr. Eva Večerková, CSc.
 PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
 PhDr. Martin Šimša, Ph.D., Národní ústav lidové kultury, Strážnice
 Mgr. Eva Ševčíková, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
 PhDr. Roman Doušek, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

  


Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie, které přinášejí nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetelem k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. Folia ethnographica byla založena v roce 1986 a jsou pokračováním časopisu Ethnographica (1974–1985), který vycházel jako supplementum Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské). Časopis je v rámci zahraniční výměny publikací zasílán do knihoven 50 podobně zaměřených institucí v Evropě. Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce, vždy s anglickým abstraktem a německým resumé. Příspěvky jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.
 

Adresa redakce: 
 Etnografický ústav
 Moravské zemské muzeum, Kobližná 1, 602 00 Brno, Česká republika
 E-mail: jpolakova@mzm.cz
 Tel.: +420 542 422 380
 
Instrukce pro autory:
 
 Ke stažení (31.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 
Folia ethnographica 2025:
 
 číslo 2: volné téma, uzávěrka 31. 5. 2025
 
Folia ethnographica 2026:
 
 číslo 1: volné téma, uzávěrka 31. 12. 2025
 číslo 2: volné téma, uzávěrka 31. 5. 2026
Obsah minulých ročníků: Dostupné na e-shopu.
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS