Sponzorství - trvalé místo v dějinách

Nabízíme možnost stát se donátorem vybraných sbírkových předmětů. MZM ve svých sbírkách uchovává více než 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oboru přírodních a historických věd. Náklady na údržbu a renovaci jednotlivých předmětů tvoří jednu z nejvyšších rozpočtových položek. Rádi proto přivítáme a oceníme jakoukoli finanční podporu v této oblasti. Podpořit nás můžete zasláním finančního daru na běžný účet MZM – 4138621/0710, VS 36025.

 

Pomozte svým příspěvkem zrestaurovat oponu kočovného loutkového divadla a vstupte do dějin Moravského zemského muzea.

Každý donátor bude zapsán v pamětním spisu Moravského zemského muzea a jeho jméno uvedeno při každé příležitosti vystavení loutkového divadla.
 

Památka: Proscénium loutkového kočovného divadla rodiny Pflegrů (Opona s motivem Břetislav a Jitka, bok proscénia, proscéniové sufity)

Autor: Jan Boška, Vlachovo Březí

Dobové určení: Morava, konec 80. let 19. století

Technika: olej na plátně

Rozměry: opona 340 x 170 cm, proscéniové sufity – horní 560 x 36 cm a spodní 330 x 35 cm, pravý bok


Projekt restaurování a rekonstrukce proscénia předpokládá několik etap - vlastní restaurování opony, restaurování a konzervaci horní, spodní a boční proscéniové kulisy, dále zhotovení repliky levé boční proscéniové kulisy a konečně zhotovení repliky dřevěné konstrukce kočovné scény.

V první fázi již byla roku 1912 restaurována opona díky dotaci Ministerstva kultury České republiky (restaurátorská zpráva ke stažení).

Na restaurování nedávno finančním darem přispěla soukromá osoba i účastníci Historického bazaru MZM, jehož výtěžek bude k tomuto účelu rovněž využit. Vybrané finanční prostředky budou použity na restaurování pravé bočnice proscénia.

Děkujeme za podporu

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS