Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae

- ISSN 1211-8796
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla
 

Editoři: 
Mgr. Eva Víšková, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Mgr. Vladimír Hrazdil
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Mgr. Jakub Březina, Ph.D.
Geologicko-paleontologicé oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno
 
  
Výkonný redaktor:    
 
Mgr. Eva Víšková, Ph.D.
 
  

Redakční rada:
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Dr. rer. nat. Andreas Ertl, Vídeňská univerzita, Vídeň, Rakousko
doc. Milan Geršl, Ph.D., Mendelova univerzita, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., Akademie věd České republiky, Praha
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Masarykova univerzita, Brno
Prof. Adam Pieczka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow, Polsko
Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Brno
doc. Mgr. Martin Sabol, Ph.D., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

  


Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae publikuje původní práce ze všech oborů geologických věd, zejména mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložiskové geologie, geofyziky, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie. Vědecké příspěvky jsou věnovány problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Články jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Všechny rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.
 

Adresa redakce:


 
Mgr. Eva Víšková, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
e-mail: eviskova@mzm.cz
 
   
Webové stránky:  http://scigeo.actamm.cz/
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS